AİHM kararları Türkçe'ye çevrildi

AİHM'in, Türkiye hakkındaki 1400 kararı Türkçeye çevrildi. AİHM içtihatları ile ilgili güncel gelişmelerin hâkim, savcılar ve kamuoyuna aktarmak için AİHM'nin Türkiye hakkında verdiği bütün kararlar ile diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan bir kısmı Türkçeye çevrildi. Kararlara internet sitesinden ulaşmak mümkün.

AİHM içtihatları ile ilgili güncel gelişmelerin hâkim ve savcılara ve kamuoyuna aktarmak amacıyla da AİHM'nin Türkiye hakkında verdiği kararların tümü ile diğer ülkeler aleyhinde verilen kararlardan gerekli görülen 1400 karar Türkçeye çevrildi.

Bu uygulamanın, hakim ve savcılara büyük kolaylık sağlayacağı öngörülüyor. 

Sürekli güncellenecek olan tercümelere, istatistiki bilgilere ve ilgili uluslararası raporlara ulaşım için www.inhak.adalet.gov.tr internet sayfası da kullanıma açıldı.

Etiketler

AİHM kararı