ԼՈՒՑԻՔԱ ՏՈՒՏՈՒ

Լուցիքա Տուտու

Սքանչելի քօնսէր մը

Վերջին օրերուն զօռ­լու մէվ­զունե­րէն նէ Գեր­մա­նիայէն էլած որո­շու­մին, նէ ալ վա­քըֆ­նե­րուն սիրտ հատ­նում խնդիր­նե­րուն պըլշկե­լու նի­յէթ ու­նիմ։ Էս օղջ է իքէն պօ­յու­նա քէֆ­լի պա­ներ կը գրէի, հի­մա պա­զի ան խը­տար «քէօր քէօր փար­մա­ղըն կէօզիւ­մէ» պա­ներ կ՚ըլ­լայ կոր քիմ. հիչ մէ­ջէս չի գա­լէն մէճ­պուր մէկ էր­կու խո­րաթայ կ՚ընեմ կոր։ Աս ան­գամ ան­ցած տար­ձա­ծին աչքս ան­կաճս կո­ցեմ եւ քէֆ­լի պան մը պի­տի գրեմ։ Ան­ցած Կի­րակի զգան­չե­լի քօն­սէ­րի մը ամէն ատե­նուան պէս ան­տե­սանա­լիօրէն ներ­կայ կտնուեցայ։

Պէ­շիկ­թա­շի քա­ղաքա­պետու­թիւնը. քան­սէրլի չօ­ճոխ­նե­րուն ի նպաստ քօն­սէր մը թէր­թիպ ըրած էր։ «Ֆու­լեա Սա­նաթ» ըսուած ատ տե­ղը հիչ չէի տե­սած։ Աման ատ կող­մերն ալ ինչ կէօք­տէ­լէն­ներ շի­նուեր է, իմին կէն­ճութեանս հոն­տեղնե­րը մար­դաբնակ պի­լէմ չէին։ Էս զա­թը ար­թըխ Պո­լիսը ինքզինքս օտա­րի պէս կը զգամ կոր, նոր նոր թա­ղեր օր­թա էլան, հե­լէ քէօփ­րի­ւին ան­դիի թա­րաֆը անցնիս նէ սան­քիմ ու­րիշ քա­ղաք մըն էս։ Ըսէք պի­տի քիմ «ո՞ր քէօփ­րիւն» հախ ու­նիք, ամէն թա­րաֆ քէօփ­րիւ էղած է, իմա­ցայ քիմ մէկ հատ տա­հա կը շի­նեն կոր էղեր։ Աման ինձմէ ան­ցեր է ար­թըխ, ինչ ապուր կ՚ու­զեն ու­տեն, կը բա­ւէ քիմ կիւ­զէ­լիմ քա­ղաքը տա­հա շատ մաֆ չը­նեն։

Նէյ­սէ նէ նիւ­թէն չհե­ռանամ տէ քօն­սէ­րին գամ. Գա­րին Պօզ­քուրթս իլէն Պիւ­լէնթ Քիւ­լէքչի տէ­յիմ մէն­շուր օփէ­րայի թէ­նօր մը պա­րապար, սքան­չե­լի ռէ­փէր­թուարով մը ըռէս­մէն ան­կաճնե­րուն զի­յաֆէթ քա­շել տուին։ Գա­րինս քիմ միեւ­նոյն ատեն շատ յա­ջող օփէ­րաթէօր ժի­նէքօ­լօկ մըն է, քռիս­տա­լի պէս ծան մը ու­նի շի­տակը։ Էս անի­կա Հրան­դիս օրա­թօր­յօին քօն­սէ­րին մտիկ ըրած էի, պամ­պաշխա պան մըն էր եանի եա։ Քօն­սէ­րին առա­ջին մա­սը էն զօր օփէ­րայի կտոր­նե­րով մա­րիֆէթ­նե­րը օր­թա թա­փեց, երկրորդ մասն ալ տա­հա փօ­փիւ­լէր եւ թե­թեւ եր­գեր եր­գեց եւ թէ ամէն լե­զուով։ Մէկն ալ օրա­թօր­յօէն «Ջու­թակ» անունլու սօ­լօն էր։ Խօշ ալ պան մը ըրին. եր­գէն առաջ Պէր­պէ­րեան Պեր­ճուկս բեմ հրա­ւիրե­ցին եւ իր գրած եր­գին բա­ռերը թրքե­րէն ըլ­լա­լով ար­տա­սանեց, ետքն ալ Գա­րինս հա­յերէ­նը եր­գեց։ Ան խը­տար մենծ զգա­ցում կար քիմ միլ­լէ­թին աչ­քե­րը լե­ցան։

Չմոռ­նամ ըսե­լու քիմ Պէ­շիկ­թա­շին նոր կազ­մուած չօ­ճոխի քօ­րօն ալ քօն­սէ­րին մաս կազ­մած էր։ Խը­յախ ծա­փահա­րուե­ցան։ Էհ տա­րոսը մօտ ատե­նէն յայտնուելիք մե­րին Լու­սա­ւորիչ երգչա­խումբին չօ­ճոխ­նե­րուն ըսենք։