ԼՈՒՑԻՔԱ ՏՈՒՏՈՒ

Լուցիքա Տուտու

Աշք օլսուն եանի եա

Էղածը իմացայ նէ էրէսս թօխաթ կերածի պէս էղայ։ Ծե­րին հաշ­ւոյն-կտնուած տե­ղէս ան­կա­րելի է ամա. կետ­նին եօթը խաթ տա­կը ան­ցած զգա­ցի։ Աշ­քօլսուն Աթէ­շեան, եանի եա, աշ­քօլսուն։ Քու­կին ազգդ հա­րուր տա­րի ստա­խօսի տեղ թող դրուի, իրեն պատ­կա­նող հո­ղերուն վրան սան­քիմ լու­թուֆ էղա­ծի պէս թող ապ­րի, հա քիմ ար­թըխ պուտ մը ծա­նը բարձրա­ցու­նե­լու, իրա­ւունքը պաշտպա­նելու առիթ­ներ ստեղ­ծուիլ պաշ­լա­յէ, սա ըրած պանդ նա­յէ։ Կը վայ­լէ՞ մի, ազ­գին ար­ժա­նապատուու­թիւնը տաս փա­րանոց ընե­լով, պիւ­թիւն աշ­խարքին իլ­լա­լախ ըրած մար­դուն եաղ քա­շելը։ Չեմ հասկնար կոր. աս տե­սակ որո­շումնե­րը անանկ «էս ըրի, էղաւ» կ՚ըլ­լա՞յ մի։ Ատանկ պան մը պա­հան­ջո՞ղ մի էղաւ, հա­մայնքին ընդհա­նուր հո­գեբա­նու­թիւնը հի՞չ մի կա­րեւո­րու­թիւն չու­նի։ Պէ պա­պամ, զա­թը միլ­լէ­թին աչ­քը վրադ է, զա­թը մեն­ծա­մաս­նութիւ­նը քեզ­մէ խօշ­լաշմիշ չըլ­լար կոր, զա­թը նստած աթոռդ խա­խուտ է… հի՞չ մի չես մտա­ծեր քիմ. հի­մա պիւսպիւ­թիւն շիմ­շէքնե­րը վրադ քա­շելու պէտ­քութիւն չկայ տէ­յիմ։

Ասի­կա թամ Բագ­րա­տիս ըսա­ծին պէս. քա­քին վրան թիւյ տնկել է։ Անի­կա պաց պաց գրե­լու քա­շուեր տէ կէտ կէտ դրեր է ամա Լու­ցի­քային լե­զուն քի­լիտ չի պռներ։ Ախ ախ… փա­րա չը­ներ կոր իշ­տէ, էր­դում թէօպէ փա­րա չը­ներ կոր, մի­լիոն ան­գամ ինքզին­քիս «քէֆ­լի չե­ղող պան մի գրեր» կ՚ըսեմ կոր, չըլ­լար կոր։ Շի­տակը կ՚ու­զէք նէ աս ան­գամ պուտ մը մեր թա­րաֆէն ալ էղած մե­ղադ­րանքնե­րը պատ­ճառ էղան տէ էր­կու սա­թըր գրել ու­զե­ցի։ Եանի եա կիտ­ցած ըլ­լաք քիմ աս թա­րաֆէն ալ մարդ. աս էօտ­լէ­կու­թեան հախ չէ տուած։ Նէյ­սէ նէ. ին­տոր է նէ պօ­շա կայ­րէթ է, կե­ցէք պա­րէմ պուտ մը մէվ­զուն թե­թեւ­ցունեմ։

Տուք ատ, ժո­ղովուրդին արան յա­ճախ կոր­ծա­ծուած «քա­քին վրան թիւյ տնկել» խօս­քը ուրկէ էլած է կի­տէ՞ք։ Էֆէն­տիմ. վախ­տին գիւ­ղե­րուն մէջ տու­նե­րուն պէտ­քա­րան­նե­րը պար­տէ­զը կ՚ըլ­լար։ Ծմե­ռը անծրե­ւով ծու­նով մաք­րե­լը խօ­լայ է ամա ամառ էկաւ մի, տա­քը, ճու­րի խը­թու­թիւնը ֆի­լան… էհ փի­սու­թիւն։ Անոր հա­մար մենծ պէտ­քը էկո­ղը ծառ­քը թիւյ մը կ՚առ­նէ տամ կ՚ել­լայ, կոր­ծը լմնցաւ մի թիւ­յը վրան կը տնկէ կ՚ինջնայ էղեր։ Ան­կէ ետ­քը խօ­լայ է, կարճ ատե­նէն ճօ­զուր ճօ­զուր արե­ւուն տակ էղա­ծը չե­ղածը քար կը կտրի հէլ­պէթ։ Թիւ­յէն պռնել­նուն պէս թախ հեռուն դաշտին օրթան ֆըրլաթմիշ կ՚ընեն էղեր։ Օխ թէրթէմիզ։ Պուտ մը ժպտեցա՞ք։