Թունճայ Ուզունտալ ձերբակալուած

Հրանդ Տին­­քի սպա­­նու­­թեան գոր­­ծով 16 տա­­րի 10 ամիս եւ 15 օր բան­­տարկու­­թեան դա­­տապար­­տո­­­ւած Թունճայ Ու­­զունտալ ձեր­­բա­­­կալո­­ւեցաւ Իզ­­մի­­­րի Չէշ­­մէ աւա­­նին մէջ։

Ոս­­տի­­­կանու­­թիւնը տե­­ղեկա­­նալով Ու­­զունտա­­լի Չէշ­­մէի մէջ թագ­­նո­­­ւիլը 26 Յու­­լիս ուրբաթ օր խու­­զարկեց տու­­նը եւ ձեր­­բա­­­կալեց ամ­­բաստա­­նեալը։ Ան 17 Յու­­լիս 2019-ին Իս­­թանպու­­լի 14-րդ Եղեռ­­նա­­­դատ Ատեանի մէջ կա­­յացող դա­­տավա­­րու­­թեան ըն­­թացքին յան­­ցա­­­ւոր գտնո­­ւած էր մար­­դասպա­­նու­­թեան օգ­­նե­­­լու, զի­­նեալ յան­­ցա­­­գործ խմբակ­­ցութեան ան­­դա­­­մակ­­ցե­­­լու մե­­ղադ­­րանքնե­­րով։

Հրանդ Տին­­քի սպա­­նու­­թեան դա­­տավա­­րու­­թեան առա­­ջին հանգրո­­ւանին Թունճայ Ու­­զունտալ ան­­պարտ հռչա­­կուած էր։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ