Շնորհաւոր Սուրբ Ծնունդ

«Ակօս» սրտագին բարեմաղթութիւններով կը շնորհաւորէ իր Հայ Կաթողիկէ ընթերցողներու Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով խաղաղ ու երջանիկ օրեր համայն աշխարհի համար։ Մաղթենք եւ յուսանք, թէ նոր Տարին իր օրհնութիւններով կու գայ ու երջանկութիւն կը պարգեւէ պատերազմի ծանրութիւնով տքնած բոլոր ժողովուրդներուն։ Այս հաւատքով աղերսենք Երկնաւորին եւ գոչենք «Փառք ի Բարձունս Աստուծոյ… Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զքեզ, Տէր, եւ գովեմք զանուն սուրբ քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից…»։

 

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ