PAKRAT ESTUKYAN

Pakrat Estukyan

Մենք ու մերոնք - BİZ VE BİZİMKİLER

Լման եօթը տարի դրացնութիւն ըրի սասունցի բազմանդամ ընտանիքի մը հետ։ Նոյն շէնքի կողք կողքի յարկաբաժինները կը բնակէինք։

Մենք չենք հասած այդ օրերուն, այլ լսած ենք մեր ծնողներէն պատմութեան նման։ Նոյնիսկ մեր ծնողաց անչափահաս տարիքներուն կը հասնի մի գուցէ։