Ayp-Pen-Kim (Bir tane alamı taşıyan takılar ve çoğul ekleri) 24 KASIM

Şuşan Özoğlu ile Radyo Agos’ta Ermenice dersleri Her Cumartesi saat 10’da, Açık Radyo 94.9’da.

 

Mı 

Mın 

2- Çoğul ekleri er - ner

1- Mı ve mın–bir tek, bir tane anlamlarını taşırlar.  İngilizcedeki karşılığı “a ve an” dir. Tek fark Ermenicede bu ekler kelimenin ardına gelir.

Örnek:

İngilizcede: A book, an apple;

Ermenicede: narinç mı , şun mı 

Dikkat: Mı veya mın kendilerinden sonra gelen kelimenin ünlü veya ünsüzle başlaması bağlı olarak kullanılır.

Örnek:

Narinç mın e.  - Bir portakaldır.

Narinç mı çe.  - Bir portakal değildir.

Şun mın e.       - Bir köpektir.

Gadu mı çe.    - Bir kedi değildir.

 

2- Er  ve ner çoğul takıları. Tek hecelilerin ardına “er” birden fazla hecelilere “ner” eklenir .

Örnek : kirker, lurer , gaduner. 

KELİMELER:

Kirk     kitap

Tert    gazete

Lur     haber

Gin     kadın

Digin  bayan

Ayr      erkek

ÖRNEK CÜMLELER:

An gin mı çe ayr mın e.  -   O bir kadın değil erkektir.

Ays kirk mı çe tert mın e. -  Bu bir kitap değil gazetedir.