ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Նորայր Տատուրեան

ՄԻՏՔ

Աքսոր եւ վերապրում

Բնիկ հայկական վանկ՝ որ մեր ազգի արշալոյսի օրե­րէն թռիչք առաւ, առաջ­­նորդեց մեզ մեր գան­­կի մէջ ու պար­­գե­­­ւեց՝ մար­­դը, կեան­­քը եւ տիեզեր­­քը ըմբռնե­­լու կա­­րողու­­թիւնը։ Իր ճոխ բարդ բա­­ռերով (ո՛չ մէկ լե­­զուի մէջ 171(*) հատ բա­­ղադ­­րութիւն՝ «-միտ» ար­­մա­­­տի զու­­գակցու­­թեամբ), պատ­­կե­­­րալից առած­­նե­­­րով եւ ար­­տա­­­յայ­­տութիւննե­­րով մե­­զի շնոր­­հեց նաեւ լոյ­­սը խա­­ւարէն, բա­­րին չա­­րէն, ար­­ժա­­­նին անար­­ժա­­­նէն զա­­նազա­­նելու իւ­­րա­­­յատուկ յատ­­կութիւ­­նը։ Այս միտ­­քե­­­րով՝ ամէն ան­­գամ երախ­­տա­­­պար­­տութեամբ պէտք է օգ­­տա­­­գոր­­ծել «լու­­սա­­­միտ»ն ու «խա­­ւարա­­միտ»ը, «բա­­րեմիտ»ն ու «չա­­րամիտ»ը, «ազ­­նո­ւամիտ»ն ու «աւա­­զակա­­միտ»ը, ինչպէս նաեւ՝ «օձա­­միտ», «ջայ­­լա­­­մամիտ», «գա­­զամ­­նա­­­միտ», կամ «ստեղ­­ծա­­­միտ», «հնա­­րամիտ» եւ «հան­­ճա­­­րամիտ» ածա­­կան­­նե­­­րը։ Զար­­մա­­­նալիօրէն խո­­րամիտ եւ ազա­­տամիտ այս բա­­ռը, ան­­շուշտ թէ չէր ծնած աշ­­խարհիկ հա­­սարա­­կու­­թիւննե­­րը դի­­տելու հա­­մար։ Ան սի­­րեց սա­­ւառ­­նիլ ու չա­­փել անե­­րեւա­­կայե­­լի հե­­ռաւո­­րու­­թիւններ։

Այ­­սօր կ՚ու­­զենք մտո­­րել հայ­­կա­­­կան «միտք»-ի սահ­­մաննե­­րու վրայ։ Դէ­­պի ո՞ւր յա­­ռեցաւ, երկրա­­գունդի՛ս վրայ ի՞նչ թռիչքներ կա­­տարեց եւ մին­­չեւ ո՞ւր հա­­սաւ այս սրա­­միտ բա­­ռը։ Դժո­ւար է պա­­տաս­­խա­­­նել, տրուած ըլ­­լա­­­լով բա­­ռի վե­­րացա­­կան բնոյ­­թը։ Ուստի, հե­­տեւինք անոր գրա­­ւոր հետ­­քե­­­րը ու այդպէս յայտնա­­բերենք անոր ու­­ղե­­­գիծը։

Մեր առա­­ջին կա­­յանը, Պո­­լիս։ Ան է արեւմտա­­հայ աշ­­խարհի «մտա­­ւորա­­կանը», եթէ հա­­շուի առ­­նենք «միտ­­քէ բա­­ռի ածան­­ցումնե­­րով լոյս տե­­սած գիր­­քե­­­րու փա­­ղան­­գը։ 1800-ական թո­ւական­­նե­­­րէն սկսեալ, «միտք»-ը հոն դար­­ձաւ ու­­սումնա­­­կան գիր­­­քե­­­­­­­րու խո­­­րագիր եւ օգ­­­նեց, որ ու­­­նե­­­­­­­նանք «խե­­­լամի­­­տ» եւ «յա­­­ռաջա­­­միտ» սե­­­րունդներ։ Քա­­­նի մը օրի­­­նակ. «Մտա­­­ւոր եւ գրա­­­ւոր թո­­ւաբա­­­նու­­­թիւն», «Ըն­­­թերցա­­­սիրու­­­թիւն կամ գիրք կար­­­դա­­­­­­­լու մի­­­ջոցաւ մտա­­­ւորա­­­կան մշա­­­կու­­­թեան հաս­­­նե­­­­­­­լու օգ­­­տա­­­­­­­կար խրատ­­­ներ», «Նոր տա­­­րի եւ մտա­­­ւորա­­­կան սնունդ տղա­­­յոց», «Բնա­­­կան, բա­­­րոյա­­­կան եւ մտա­­­ւորա­­­կան դաս­­­տիարա­­­կու­­­թիւն ման­­­կանց կա­­­թէ կտրե­­­լէն մին­­­չեւ 7 տա­­­րեկան հա­­­սակը»։ Պոլ­­­սա­­­­­­­հայ մտքի յայտնի ձեռքբե­­­րումնե­­­րէն մէ­­­կը եղաւ շա­­­բաթա­­­թերթ մը՝ «Հայ Միտ­­­քը», որու հրա­­­տարա­­­կու­­­թիւնը 1919 թո­­ւակա­­­նին ստանձնեց ար­­­ձա­­­­­­­կագիր, ման­­­կա­­­­­­­վարժ, Սկիւ­­­տա­­­­­­­րի զա­­­ւակ Օն­­­նիկ Չիֆ­­­թէ-Սա­­­րաֆը։ Հե­­­ղինա­­­կը մին­­­չեւ 1922 ապ­­­րե­­­­­­­ցաւ Պոլ­­­սոյ մէջ։ Բայց երբ քա­­­ղաքէն այ­­­լեւս կը բա­­­ցակա­­­յէին իր գրչա­­­կից միտ­­­քե­­­­­­­րը, (Դա­­­նիէլ Վա­­­րու­­­ժա­­­­­­­նի խօս­­­քով, այդ օրե­­­րուն «Կեան­­­քը կը մոր­­­թո­­­ւէր ար­­­տե­­­­­­­րուն մէջ, միտ­­­քը՝ գան­­­կին մէջ»), իր խնամ­­­քին յանձնո­­ւած որ­­­բե­­­­­­­րու հետ նախ ան­­­ցաւ Յու­­­նաստան, Քոր­­­ֆո­­­ւի որ­­­բա­­­­­­­նոցը։ Ապա հաս­­­տա­­­­­­­տուե­­­ցաւ Մար­­­սէյլ։ Կեան­­­քի վեր­­­ջին տա­­­րինե­­­րուն ու­­­սուցիչ էր Ժնե­­­ւի մէջ։ Կ՚ար­­­ժէ յի­­­շել նաեւ, թէ նոյն հե­­­ղինա­­­կի գրի­­­չին կը պատ­­­կա­­­­­­­նի ճա­­­նապար­­­հորդա­­­կան վէպ մը. «Միամի­­­տի մը ար­­­կածնե­­­րը»։ Տար­­­բեր չե­­­ղաւ Սկիւ­­­տա­­­­­­­րի մէկ այլ զա­­­ւակի՝ բա­­­նասէր եւ պատ­­­մա­­­­­­­բան Ար­­­շակ Ալ­­­պո­­­­­­­յաճեանի կեան­­­քի ճա­­­նապար­­­հը։ 1922 թո­­ւակա­­­նին ան­­­ցաւ Քոր­­­ֆու, որ­­­բա­­­­­­­նոցի մէջ պաշ­­­տօ­­­­­­­նավա­­­րեց որ­­­պէս ու­­­սուցիչ, ապա հաս­­­տա­­­­­­­տուե­­­ցաւ Գա­­­հիրէ ու հոն, 1936-37 թո­­ւական­­­նե­­­­­­­րուն խմբագ­­­րեց ու­­­թը էջ­­­նոց շա­­­բաթա­­­թերթ մը. «Ազատ Միտք»։

Հայ մտքի արեւմտեան թե­­­ւի վրայ շա­­­րու­­­նա­­­­­­­կենք մեր ու­­­ղե­­­­­­­ւորու­­­թիւնը... Վե­­­նետի՞կը։ Ո՛չ, պի­­­տի չմոռ­­­նանք, ո՛չ ալ Վիեն­­­նան։ Ս. Ղա­­­զար կղզիի վրայ լոյս տե­­­սան «Հա­­­մառօտ Թո­­ւաբա­­­նու­­­թիւն Մտա­­­ւոր» (1842) եւ «Հայ Միտ­­­քը» (1906) աշ­­­խա­­­­­­­տասի­­­րու­­­թիւննե­­­րը։ Իսկ 1862 թո­­ւակա­­­նին Վիեն­­­նա­­­­­­­յի մէջ լոյս տե­­­սաւ «Ու­­­սումն ազ­­­գա­­­­­­­յին դաս­­­տիարա­­­կու­­­թեան որ է ազ­­­գա­­­­­­­յին տղոց միտ­­­քը կամքն ու սիր­­­տը կրթե­­­լու գի­­­տու­­­թիւն» հա­­­տորը։

Իսկ հայ մտքի արե­­­ւելեան թե­­­ւի վրայ նկա­­­տելի են Թիֆ­­­լի­­­­­­­սի հրա­­­տարա­­­կու­­­թիւննե­­­րը. «Պա­­­րապ վախ­­­տի խա­­­ղալիք։ Պա­­­րապ մար­­­դու տա­­­նու միտք», «Թռչող միտք», «Թիֆ­­­լի­­­­­­­սեցոց մտա­­­ւոր կեան­­­քը», «Հաւ­­­լա­­­­­­­բար­­­ցոց մտա­­­ւոր կեան­­քը»։ Առա­­ւել աչ­­քա­­­ռու է 1908 թո­ւակա­­նին լոյս տե­­սած հան­­դէս մը՝ «Միտք»։

Թիֆ­­լի­­­սէն ո՛չ շատ հե­­ռու՝ Երե­­ւանի մէջ 1910 թո­ւակա­­նին լոյս տե­­սաւ Երո­ւանդ Ֆրան­­գեանի՝ «Միտք. Զուտ գի­­տական եւ փի­­լիսո­­փայա­­կան ժո­­ղովա­­ծու» հե­­ղինա­­կու­­թիւնը, ուր տեղ գտան քննա­­դատա­­կան տա­­սը յօ­­դուած­­ներ։ Ֆրան­­կեանի «Միտք»-ը, կա­­րելի է ըսել, թէ «ստեղ­­ծա­­­միտ» աշ­­խա­­­տու­­թիւն է, քա­­նի որ ու­­նի իմաս­­տա­­­սիրա­­կան նոր բա­­ռերու բա­­ռարան։ 1919 թո­ւակա­­նին «Միտք»-ը հա­­սաւ Թեհ­­րան։ Հոն լոյս տե­­սաւ Ֆրան­­գեանի իւ­­րա­­­յատուկ մէկ աշ­­խա­­­տասի­­րու­­թիւնը. «Հայ Միտ­­քը. Վա­­նի իմաս­­տա­­­սէրը, Խրի­­մեան Հայ­­րիկ»։

1900-ական թո­ւական­­նե­­­րու առա­­ջին տաս­­նա­­­մեակ­­նե­­­րուն, հայ միտ­­քը սկսաւ հե­­տաքրքրու­­թիւն ցոյց տալ «մտո­­րու­­մ» բա­­ռին ու սկսան յայտնո­ւիլ «մտո­­րումներ», ինչպէս՝ «Սէր։ Փի­­լիսո­­փայա­­կան մտո­­րումներ», Մոս­­կո­ւա, 1906, «Խե­­լագա­­րի կտա­­կը։ Փի­­լիսո­­փայա­­կան մտո­­րումներ», Թիֆ­­լիս, 1909, «Ռուս բիւ­­րօկրա­­տիան եւ հա­­յերը։ Մտո­­րումներ», Պա­­քու, 1917։ (Այս հրա­­տարա­­կու­­թիւնը վկա­­յակո­­չելով կա­­րելի է հաս­­տա­­­տել, թէ Պա­­քու քա­­ղաքն է հայ մտքի արե­­ւելեան ծայ­­րա­­­կէտը)։

Մեր յօ­­դուա­­ծը չէր կրնար «կա­­տարե­­լամիտ» ըլ­­լալ՝ առանց հա­­յոց հարս քա­­ղաքը՝ Շու­­շին յի­­շելու։ Մեր մտքի այս օճա­­խը, հա­­յաբ­­նակ բո­­լոր կեդ­­րոննե­­րէն առաջ, 1833 թո­ւակա­­նին ըն­­ծա­­­յեց այն առա­­ջին հրա­­տարա­­կու­­թիւնը, որու խո­­րագի­­րը ու­­նէր «միտք» բա­­ռը եւ «միտք առ­­նել» ար­­տա­­­յայ­­տութիւ­­նը. «Սիրտ մար­­դոյ որ է Տա­­ճար Աս­­տուծոյ կամ գոր­­ծա­­­րան սա­­տանա­­յի... Որ ամէն մարդ հեշտ իմա­­նայ եւ միտք առ­­նե­­­լով քրիս­­տո­­­նէական կեան­­քին հե­­տեւե­­լոյ հա­­մար ջանք անէ»։

Այժմ կա­­րելի է ու­­րո­ւագ­­ծել «հայ միտք»-ի ու­­ղե­­­ւորու­­թիւնը։ Առէք կար­­կին մը։ Անոր սուր ծայ­­րը մխրճե­­ցէք Պոլ­­սոյ վրայ, ապա մտո­­վի շրջան մը գծե­­ցէք սկսե­­լով Շու­­շիէն, անայ ան­­ցէք Պա­­քու, Թեհ­­րան, Գա­­հիրէ, Վե­­նետիկ, Մար­­սէյլ, Փա­­րիզ, Վիեն­­նա, Մոս­­կո­ւա։ Ապա իջէք հա­­րաւ՝ Թիֆ­­լիս, Երե­­ւան ու հա­­սէք ձեր սկզբնա­­կէտը՝ Շու­­շի։ Ան­­շուշտ հայ միտ­­քը, երբ կը սա­­ւառ­­նէր այս տա­­րածու­­թեան մէջ, պի­­տի առ­­նէր տե­­ղական բոյ­­րեր։ Ըստ մեր գա­­ւառա­­կան բա­­ռարան­­նե­­­րու, Ալաշ­­կերտի եւ Մշոյ մէջ ան դար­­ձաւ՝ միտկ, Թիֆ­­լի­­­սի մէջ՝ միտ, կամ՝ միթկ, Խար­­բերդի, կար­­նոյ, Համ­­շէ­­­նի, Սե­­բաս­­տիոյ եւ Տիգ­­րա­­­նակեր­­տի մէջ՝ միթք, Վա­­նի մէջ՝ միթկ, Մու­­սա լե­­րան վրայ՝ մէդք, Գո­­րիսի եւ Ար­­ցա­­­խի մէջ՝ մըէտկ, Զէյ­­թունի մէջ՝ մը՛դք… Կա­­րելի է ցան­­կը շա­­րու­­նա­­­կել, բայց, ի՛նչ միտք, երբ հայ միտ­­քը դադ­­րած է շա­­տերուն մէջ…

Որ­­պէս վեր­­ջա­­­բան, պար­­տա­­­ւոր ենք յի­­շել «սրբա­­միտ» գիրք մը, բա­­նաս­­տեղծու­­թիւննե­­րու հա­­մեստ հա­­տոր մը իրա­­կանու­­թեան մէջ, որ 1949 թո­ւակա­­նին Թ. Գառ­­նի­­­կեանի հե­­ղինա­­կու­­թեամբ Փա­­րիզի մէջ լոյս տե­­սաւ հայ մտքի հե­­րոսու­­թիւննե­­րու եւ ծա­­ռայու­­թիւննե­­րու ի յար­­գանք. «Հայ մտքին թա­­փօրը։ Յի­­շատա­­կարան եւ փա­­ռաբա­­նու­­թիւն հայ մտքին»։

Գալ շա­բաթ պի­տի տես­նենք, թէ մեր յա­ւեր­ժա­միտ «միտք»-ը ինչպէս պի­տի վե­րած­նի ու նո­րանոր հնա­րաւո­րու­թիւններ պի­տի տայ մեր մտա­ծողա­կանու­թեան։ Մնա­ցէք «առող­ջա­միտէ եւ «զուար­թա­միտ»։

(*) Վե­րոյի­շեալ 171 բա­ռերը տես­նե­լու հա­մար օգ­տա­գոր­ծե­ցէք հե­տեւեալ թուային կա­պը