Հաւատարմութիւն երկրի՞ն, թէ իշխանին

Պունտես­­­թա­­­­­­­կի որ­­­դեգրած բա­­­նաձե­­­ւը եւ անոր Թուրքիոյ մէջ տե­­­ղի տուած ար­­­ձա­­­­­­­գանգնե­­­րը կը շա­­­րու­­­նա­­­­­­­կեն Թուրքիոյ հայ հա­­­­սարա­­­­կու­­­­թիւնը յու­­­­զել։ Նա­­­­խորդ շա­­­­բաթ հայ­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­կան բո­­­­լոր լրա­­­­տուա­­­­միջոց­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­րը եւ հա­­­­մացան­­­­ցի էջե­­­­րը Պատ­­­­րիար­­­­քա­­­­­­­­­­­­­­­կան Փո­­­­խանորդ Արամ Արք. Աթէ­­­­շեանին ուղղուած մե­­­­ղադ­­­­րանքնե­­­­րով եւ պաշտպա­­­­նու­­­­թեան փոր­­­­ձե­­­­­­­­­­­­­­­րով լե­­­­ցուն էին։ Ար­­­­դա­­­­­­­­­­­­­­­րեւ 13 Յու­­­­նիս Եր­­­­կուշաբ­­­­թի երե­­­­կոյ պատ­­­­րիար­­­­քա­­­­­­­­­­­­­­­րանի շէն­­­­քին մէջ Կրօ­­­­նական ժո­­­­ղովի նիս­­­­տին հետ նոյն ժա­­­­մերուն կող­­­­քի Սուրբ Աս­­­­տուածա­­­­ծին եկե­­­­ղեց­­­­ւոյ սրա­­­­հին մէջ ալ հա­­­­մայնքա­­­­յին հաս­­­­տա­­­­­­­­­­­­­­­տու­­­­թիւննե­­­­րու վա­­­­րիչ­­­­նե­­­­­­­­­­­­­­­րը կը քննար­­­­կէին այս խնդի­­­­րը։

Նիւ­­­­թը յստա­­­­կօրէն եր­­­­կու երե­­­­սակ ու­­­­նի՝ հայ­­­­կա­­­­­­­­­­­­­­­կան եւ թրքա­­­­կան։ Հա­­­­յաս­­­­տան եւ սփիւռք կ՚ող­­­­ջունեն Գեր­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­նիոյ խորհրդա­­­­րանի որո­­­­շու­­­­մը, իսկ Թուրքիոյ պե­­­­տական մար­­­­միննե­­­­րը եւ անոնց ցուցմունքնե­­­­րով գոր­­­­ծող իշ­­­­խա­­­­­­­­­­­­­­­նամէտ մա­­­­մու­­­­լը, հա­­­­սարա­­­­կական կազ­­­­մա­­­­­­­­­­­­­­­կեր­­­­պութիւննե­­­­րը, քա­­­­ղաքա­­­­կան կու­­­­սակցու­­­­թիւննե­­­­րը, կ՚ատեն նոյն որո­­­­շու­­­­մը։ Այստեղ Արամ Արք. Թուրքիոյ նա­­­­խագա­­­­հին ուղղեալ նա­­­­մակով ան­­­­տե­­­­­­­­­­­­­­­սած եղաւ իր հայ ինքնու­­­­թիւնը եւ ամե­­­նաթ­­­շուառ թուրք ազ­­­գայնա­­­կանի մը ոճով եկաւ իր ձայ­­­նը միաց­­­նե­­­­­­­լու պե­­­տական փո­­­ղին։ Երե­­­ւոյթ մը՝ որ կա­­­րելի չէ պատ­­­շա­­­­­­­ճեց­­­նել հայ հո­­­գեւո­­­րակա­­­նի։

Միւս կող­­­մէ հա­­­մայնքա­­­յին հաս­­­տա­­­­­­­տու­­­թիւննե­­­րու վա­­­րիչ­­­նե­­­­­­­րուն մե­­­ծամաս­­­նութիւնն ալ այս դժբախտ ելոյ­­­թի առ­­­թիւ զօ­­­րակ­­­ցե­­­­­­­ցաւ փո­­­խանորդ սրբա­­­զանին, պար­­­զա­­­­­­­պէս երկրի իշ­­­խա­­­­­­­նաւոր­­­նե­­­­­­­րուն հա­­­ճելի երե­­­ւելու ցան­­­կութիւ­­­նով։ ՎԱ­­­ՏԻՓ իր թշուառ կե­ցուած­­­քը կը բա­­­ցատ­­­րէ ապ­­­րած երկրին հա­­­ւատար­­­մութեամբ։ Այստեղ մեր վա­­­րիչ­­­նե­­­­­­­րը կը շփո­­­թին երկրի հա­­­ւատար­­­մութիւ­­­նը իշ­­­խա­­­­­­­նու­­­թեան հա­­­ւատար­­­մութեան հետ։ Թուրքիոյ պատ­­­մութեան մէջ այս եր­­­կուքը շատ ան­­­գամ տար­­­բեր նշա­­­նակու­­­թիւններ ու­­­նե­­­­­­­ցած են եւ իս­­­թանպու­­­լա­­­­­­­հայե­­­րը այդ եր­­­կուքի տար­­­բե­­­­­­­րու­­­թեան չգի­­­տակ­­­ցե­­­­­­­լով ան­­­ցեալին լուրջ բար­­­դութիւննե­­­րու են­­­թարկուած են։ Այ­­­սօր Արամ Արք.ի նա­­­խագահ Էր­­­տո­­­­­­­ղանին նկատ­­­մամբ հա­­­ւատար­­­մութիւ­­­նը կրկնօ­­­րինակն է ան­­­ցեալին Գա­­­րեգին Խա­­­չատու­­­րեան պատ­­­րիար­­­քի այդ ժա­­­մանա­­­կուայ վար­­­չա­­­­­­­պետ Ատ­­­նան Մեն­­­տե­­­­­­­րէսի նկատ­­­մամբ տա­­­ծած հա­­­մակ­­­րանքին։ Վար­­­չա­­­­­­­պետի կա­­­խաղան ելած օրե­­­րուն ամ­­­բողջ պոլ­­­սա­­­­­­­հայու­­­թիւնը սար­­­սա­­­­­­­փի մէջ էր որ հա­­­լածան­­­քի հո­­­սան­­­քը մի գու­­­ցէ հաս­­­նի մեր եկե­­­ղեց­­­ւոյն ալ։

Ու­­­րեմն ներ­­­կա­­­­­­­յացու­­­ցի­­­­­­­չի դիր­­­քին մէջ եղո­­­ղը պար­­­տի բո­­­լոր հա­­­ւանա­­­կանու­­­թիւննե­­­րը նկա­­­տի ու­­­նե­­­­­­­նալ եւ առօ­­­րեայ քա­­­ղաքա­­­կան հա­­­շիւ­­­նե­­­­­­­րէն խու­­­սա­­­­­­­փելով միայն ու միայն իր ժողովուրդին սիրելի ըլլալով գոհանալ։

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ