Օդակայանը կը կառուցուի բանուորներու կեանքին գնով

Այս շա­բաթո­ւայ կա­րեւո­րագոյն ան­ցուդար­ձե­րէն մէկն էր Իս­թանպու­լի Եր­րորդ Օդա­կայա­նի շի­նու­թեան մէջ աշ­խա­տող բա­նուոր­նե­րու ընդվզու­մը եւ այդ ընդվզու­մին ոս­տի­կանա­կան բռնի­ ճնշման են­­­թարկո­­­ւիլը։ Օդա­­­կայա­­­նի շի­­­նու­­­թիւնը ար­­­դէն եր­­­կար ժա­­­մանա­­­կէ ի վեր որոշ ու­­­շադրու­­­թեան կ՚ար­­­ժա­­­­­­­նանար այդտեղ տե­­­ղի ու­­­նե­­­­­­­ցած առ­­­կածնե­­­րով։ Առ­­­կածներ՝ որոնք կեան­­­քեր կը խլէին, բայց մեծ զգու­­­շութեամբ ալ կը քօ­­­ղար­­­կո­­­­­­­ւէին շի­­­նարար ըն­­­կե­­­­­­­րու­­­թեան կող­­­մէ։ Ըն­­­կե­­­­­­­րու­­­թիւնը շատ ան­­­գամ արեան փող անո­­­ւան տակ հա­­­տու­­­ցումներ կ՚ընէր զո­­­հուած բա­­­նուո­­­րի մեր­­­ձա­­­­­­­ւոր­­­նե­­­­­­­րուն եւ անոնք ալ կը հրա­­­ժարէին օրի­­­նական գետ­­­նի վրայ իրա­­­ւունք պա­­­հան­­­ջե­­­­­­­լէ։ Սա­­­կայն միւս կող­­­մէ հետզհե­­­տէ կը ծան­­­րա­­­­­­­նային նաեւ աշ­­­խա­­­­­­­տան­­­քի պայ­­­մաննե­­­րը։ Մէկ կող­­­մէն կա­­­ռավա­­­րու­­­թիւն կ՚ու­­­զէր շու­­­տով աւար­­­տին բե­­­րել օդա­­­կայա­­­նի շի­­­նու­­­թիւնը, որ եր­­­կար ատե­­­նէ ի վեր որ­­­պէս քա­­­րոզ­­­չութեան գոր­­­ծիք կը շա­­­հագոր­­­ծո­­­­­­­ւէր նա­­­խագահ Էր­­­տո­­­­­­­ղանի կող­­­մէ։ Նա­­­խագա­­­հը քա­­­նիցս յայ­­­տա­­­­­­­րարած էր բաց­­­ման թո­­­ւակա­­­նը 29 Հոկ­­­տեմբեր ըլ­­­լա­­­­­­­լով։ Ու­­­րեմն ի գին ամէն ին­­­չի պէտք էր շի­­­նարա­­­րու­­­թիւնը աւար­­­տել մին­­­չեւ այդ օր։ Սա­­­կայն աշ­­­խա­­­­­­­տող­­­նե­­­­­­­րու պայ­­­մաննե­­­րը օրըս­­­տօ­­­­­­­րէ կը դժո­­­ւարա­­­նային եւ վեր­­­ջա­­­­­­­պէս յոր­­­դե­­­­­­­ցաւ համ­­­բե­­­­­­­րու­­­թեան բա­­­ժակը եւ բա­­­նուոր­­­ներ դի­­­մեցին գոր­­­ծա­­­­­­­դու­­­լի։ Իշ­­­խող կա­­­ռավա­­­րու­­­թեան հա­­­մար ամե­­­նաան­­­ցանկա­­­լի բառն է գոր­­­ծա­­­­­­­դու­­­լը, հե­­­տեւա­­­բար նոյն օր ոս­­­տի­­­­­­­կան­­­ներ խու­­­ժե­­­­­­­ցին շի­­­նատեղ եւ բեր­­­ման են­­­թարկե­­­ցին աւե­­­լի քան 400 բա­­­նուոր­­­ներ։

Զար­­­մա­­­­­­­նալի է, որ իշ­­­խա­­­­­­­նու­­­թեան հնա­­­զան­­­դած մա­­­մու­­­լը դոյզն իսկ չար­­­ձա­­­­­­­գան­­­գեց այս զար­­­գա­­­­­­­ցումնե­­­րուն։ Բա­­­նուոր­­­նե­­­­­­­րու փո­­­խան­­­ցած տո­­­ւեալ­­­նե­­­­­­­րու հա­­­մաձայն մին­­­չեւ օրս աշ­­­խա­­­­­­­տան­­­քի ըն­­­թացքին մա­­­հացող­­­նե­­­­­­­րու թի­­­ւը հա­­­սած է 37-ի։ Բեր­­­ման են­­­թարկո­­­ւած բա­­­նուոր­­­նե­­­­­­­րը մաս առ մաս ազատ ար­­­ձա­­­­­­­կուե­­­ցան, բայց անոնցմէ 28 ձեր­­­բա­­­­­­­կալո­­­ւեցան, որ­­­պէս ապստամ­­­բութեան պա­­­րագ­­­լուխներ։

Այս մա­­­սին «Ակօս»ի հար­­­ցումնե­­­րուն պա­­­տաս­­­խա­­­­­­­նող Շի­­­նարա­­­րու­­­թիւննե­­­րու Արհմիու­­­թեան վար­­­չա­­­­­­­յին­­­նե­­­­­­­րէն Թեզ­­­ճան Աճու դժգո­­­հու­­­թիւն յայտնեց գոր­­­ծադրո­­­ւած ապա­­­հովու­­­թեան մի­­­ջոցա­­­ռումնե­­­րու դէմ։ «Շի­­­նատե­­­ղիէն մին­­­չեւ 10 քմ. հե­­­ռաւո­­­րու­­­թեամբ ար­­­գի­­­­­­­լեալ տա­­­րածք հռչա­­­կուած է եւ ոչ ոք կրնայ անցնիլ այդ տա­­­րած­­­քը։ Բա­­­նուոր­­­նե­­­­­­­րը դէ­­­պի գոր­­­ծա­­­­­­­տեղի կ՚եր­­­թան ոս­­­տի­­­­­­­կան­­­նե­­­­­­­րու հսկո­­­ղու­­­թեան տակ։ Անոնք այս պայ­­­մաննե­­­րու տակ իրենց աշ­­­խա­­­­­­­տան­­­քը կը նմա­­­նեց­­­նեն Եգիպ­­­տա­­­­­­­կան բուրգե­­­րու կա­­­ռուցման»։ Աճու կ՚ըսէ թէ աշ­­­խա­­­­­­­տան­­­քի պայ­­­մաննե­­­րու բա­­­րելաւ­­­ման հա­­­մար բազ­­­միցս դի­­­մած են որոշ պա­­­տաս­­­խա­­­­­­­նատու մար­­­միննե­­­րուն, բայց իրենց դի­­­մումնե­­­րը եր­­­բեք նկա­­­տի չէ առ­­­նո­­­­­­­ւած։ «12 Սեպ­­­տեմբե­­­րին տե­­­ղի ու­­­նե­­­­­­­ցաւ առ­­­կած մը, որու հե­­­տեւան­­­քով 17 բա­­­նուոր­­­ներ վի­­­րաւո­­­րուե­­­ցան։ Ահա այդ առ­­­կա­­­­­­­ծէն ետք է, որ աշ­­­խա­­­­­­­տող­­­նե­­­­­­­րը ճա­­­րահատ կեր­­­պով դի­­­մեցին գոր­­­ծա­­­­­­­դու­­­լի, որ­­­պէսզի իրենց ձայ­­­նը լսե­­­լի ըլ­­­լայ։

Այստեղ խիստ ու­­­շագրաւ է բա­­­նուոր­­­նե­­­­­­­րու ներ­­­կա­­­­­­­յացու­­­ցած պա­­­հանջնե­­­րու ցան­­­կը, քա­­­նի որ հոն տեղ գտած են շատ ար­­­դար ու կեն­­­սա­­­­­­­կան պա­­­հանջներ։ Ան­­­շուշտ որ ընդվզե­­­լու յա­­­ւելեալ գոր­­­ծօն մը կը դառ­­­նայ կա­­­ռավա­­­րու­­­թեան կող­­­քին գոր­­­ծող մա­­­մու­­­լի զրպար­­­տութիւննե­­­րը։ Երե­­­ւոյթ մը՝ որուն ակա­­­նատես եղած ենք զա­­­նազան ան­­­գամներ։ Այդ տե­­­սակի մա­­­մու­­­լը կը դի­­­մէ այ­­­լեւս նե­­­խած եղա­­­նակի մը, կը փոր­­­ձէ զրպար­­տութիւննե­­րով հա­­լածել աշ­­խա­­­տող­­նե­­­րը՝ պնդե­­լով, որ անոնք դի­­տումնա­­ւոր կեր­­պով գրգռու­­թիւննե­­րու են­­թարկո­­ւած են, որ­պէսզի ձա­խողի օդա­կայա­նի շի­նու­թիւնը։

 

Kategoriler

ԱՌՕՐԵԱՅ