ԱՌՕՐԵԱՅ

ԱՌՕՐԵԱՅ Յիշելով Այն Մրէյսէ

Պէյրութի արեւմտեան կողմը կը գտնուի այս թաղամասը։ Արեւմտեանի եւ արեւելեանի խիստ բաժանման օրերը չեն այլեւս, բայց մարդոց ուղեղին մէջ տակաւին կայ այդ բաժանումը։ Օրեր կային որ մէկ կողմէն միւս կողմ անցնելու համար փաստաթուղթ պէտք ունէիր։ Անշուշտ որ Յակոբներն ու Գէորգներն էին ամենէն վարպետ վարորդները մէկ կողմէն միւսը երթալու համար։ Գաղութի կորիզը հիմա կտրուած է այստեղէն, այստեղն ալ կորիզէն։
ԱՌՕՐԵԱՅ Պարոն Սերովբեան ոչ եւս է

Մեր թերթին պատմութիւնը, անոր սիւնը, հայերէն էջերու խմբագիրը եւ մեր ամէն ինչը, Սարգիս Սերովբեանը մեզմէ կը բաժնուի 28 Մարտ, Շաբաթ երեկոյեան: Յարգանքով կը խոնարհինք Սարգիս Սերովբեանի յիշատակին առջեւ, ան Ակօսին միաձուլուած խորհրդանիշ մըն էր: Խոր վիշտով կը ցաւակցինք ընտանիքին եւ բոլոր սիրելիներուն հետ:
ԱՌՕՐԵԱՅ Երեւան ճանչցաւ յունաց եւ ասորիներու ցեղասպանութիւնը

Հայաստանի Ազգային Ժողովը 24 Մարտին առնուած որոշումով մը պաշտօնապէս կը ճանչնայ Օսմանեան հողերու վրայ 1915-1923 թուականներուն ասորիներու եւ պոնտացի յոյներու դէմ գործադրուած բռնութիւնները իբրեւ ցեղասպանութիւն։
ԱՌՕՐԵԱՅ Կէօքչէքի «գանելակ» արժանապատուութիւնը

Անգարայի քաղաքապետ Մելիհ Կէօքչէք այս անգամ ալ հայատեաց ելոյթով մը փորձեց անարգել հայ ժողովուրդի արժանապատուութիւնը։ Ան վերջերս դժբախտ ելոյթ մը ունեցած էր Գերմանիոյ Կանանչներու Կուսակցութեան պատգամաւոր Ճեմ Էօզտէմիրի դէմ երբ այս վերջինը Ծիծեռնակաբերդի մէջ խոնհարհած էր ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին դիմաց։ Քաղաքապետը Թուիթըրի մէջ հարց տուած էր թէ արդեօ՞ք Էօզտէմիրի արմատները հայ են։
ԱՌՕՐԵԱՅ Զմիւռնիա՝ յուսադրիչ եւ յաղթական

Օդային ծառայութիւններու ինքնաթիռը այս անգամ մեզ տարած է Թուրքիոյ 81 քաղաքներու երրորդ մեծագոյնը՝ Իզմիր, կամ ալ պատմական անուանումով Զմիւռնիա։ Այս քաղաքն ալ երկրին բոլոր միւս քաղաքներուն նման ունեցած է տխուր պատմութիւն։ Հանրապետութեան հիմնարկութեան տանող տարիներուն հին յունական այս քաղաքը կորսնցուցած է իր բնիկ ժողովուրդը։
ԱՌՕՐԵԱՅ Յանուն պատմութեան սրբագրումին

Հրանդ Տինք Հիմնադրամը ձեռնարկած է նոր աշխատութեան մը, որու հետեւանքով կը նպատակադրէ յայտնաբերել երկրի կորուստեալ մշակութային ժառանգը։ Այս առումով Հիմնադրամը կազմած է գիտաշխատողներու խմբակ մը, որոնք մեծ բծախնդրութեամբ կը ստուգեն բովանդակ երկրին տարածուած կանգուն կամ աւերակ բազմահազար մշակութային արժէք ունեցող ճարտարագիտական կոթողներ։Նախագիծը սկսած էր 2014 թուի առաջին ամիսներուն։ Այս մասին լրացուցիչ տեղեկութիւններ կը փոխանցեն նախագծի համակարգող Մերվէ Քուրթ եւ ուսումնասիրողներէն Զէյնէփ Օղուզ ու Թունա Պաշըպէք։
ԱՌՕՐԵԱՅ Մենք ու մեր խնդիրները

16 Մարտին կայացած ՎԱՏԻՓ-ի հերթական ժողովը իսթանպուլահայոց օրակարգին բերաւ բաւական վիճելի նոր հիմնահարց մը։ Հարթակի նախագահ Պետրոս Շիրինօղլու ժողովականներուն փոխանցեց խիստ շահեկան տեղեկութիւններ պոլսահայ հասարակութեան անունով հրապարակուելիք երկու անջատ յայտարարութիւններու մասին։
ԱՌՕՐԵԱՅ agos.com.tr բջջայինով

«Ակօս»ի համացանցային տարբերակը agos.com.tr հասանելի պիտի ըլլայ նաեւ İOS եւ Android կիրարկումներով բջջային հեռախօսներու վրայ։ Այս դրութիւններէն կարելի է օգտուիլ App Store եւ Play Store-ի միջոցաւ։