ԿԱՊ

Պապ Րոնքալլի փողոց 128
34373 Շիշլի-Պոլիս

Հեռ. +90 (212) 296 23 64- 231 56 94
Ֆաքս. +90 (212) 247 55 19
Էլ-նամակagos@agos.com.tr

Խմբագրական ընդհանուր վարիչ՝Եդուարդ Տանձիկեան yetvartd@agos.com.tr
Խմբագրական վարիչի օգնական՝ Գարին Գարագաշլը karinkarakasli@agos.com.tr
Պատասխանատու ընդհանուր խմբագիր՝ Ֆէրտա Պալանճար ferda@agos.com.tr
Համայնքային էջերու խմբագիր՝ Պարոյր Գույումճեան baruyr@agos.com.tr
Արուեստի եւ մշակոյթի էջերու Խմբագիր՝ Լորա Սարը lorasari@agos.com.tr
Հայերէն էջերու խմբագիր՝ Սարգիս Սերովբեան sseropyan@agos.com.tr
Համացանցի Խմբագիր՝ Կէօզտէ Քազազ gozdekazaz@agos.com.tr, internet@agos.com.tr
Գիրք/ Քիթափ Յաւելուածի Խմբագիր՝ Ֆէրտա Պալանճար ferda@agos.com.tr
Բաժանորդագրութեան պատասխանատու՝ Անի Տէմիրճի Մենշուրօղլու  abone@agos.com.tr
Ծանուցումներու պատասխանատու՝ Վուսլաթ Ղուրուշեան reklam@agos.com.tr