ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ

ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ ՄԻԹ-ի 34-րդ համաժողովը Երեւանում

66 տարի առաջ, այսինքն 1948-ին Պրահայում UNESCO-ին առընթեր ստեղծուեց թատրոնի միջազգային ինստիտուտ՝ ՄԻԹ, որը երկու տարին մէկ անգամ հաւաքւում է որեւէ մի երկրում՝ ֆորումի։ Նախորդ անգամ Չինաստանն էր հիւրընկալել ֆորումը, իսկ այս տարի 17-22 Նոյեմբերին Երեւանը դարձաւ համաշխարհային թատրոնի մայրաքաղաք, որտեղ 5 մայրցամաքներից ժամանած 300 պատուիրակներ հանդիպեցին միմեանց 34-րդ համաժողովի եւ անցկացրին իրենց ընտրութիւնները յառաջիկայ երկու տարուայ համար։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Ով ես դուն / «Tu kî yî »

Վիպագիր Վէտաթ Թիւրքալի Թուրքիոյ խղճին յուշարձանն է։ Վերջերս «Այրընթը» հրատարակչատան մատենաշարէն լոյս տեսաւ անոր «Աւարտեցաւ, աւարտեցաւ, չաւարտեցաւ» անուն վէպը։ Ես ականատեսը եղայ Վէտաթ աղբարիկին այդ վէպը գրելու ժամանակ տարած բծախնդիր ուսումնասիրութիւններուն։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Հայոց հին կրօնները Արեւապաշտութիւն

Մեր աշխարհագրութեան մէջ, որ կ՚ընդգրկէ Առաջաւոր Ասիան ու Միջագետքի հիւսիսային հատուածը, կ՚ենթադրուի որ մարդոց առաջին պաշտամունքը սկիզբ առած է բնապաշտութեամբ, այսինքն լեռներ ու քարեր պաշտելով, ապա կրակն ու ջուրը, օդեղէն երեւոյթները, ամենավերջն ալ բոյսերն ու ծառերը։
ՄՇԱԿՈՅԹ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ Ազատ էք իմ նկարներուն նայելով երազելու

Հայաստանցի գծագրիչ Վահագն Իգիթեանին, «Խաղաղութեան ու Անդորրութեան Մէջ» անունը կրող առաջին ցուցահանդէսը պիտի ներկայանայ Թէշվիքիյէյի «Պիմիսալ Արթ» կալէրիի մէջ 11 Հոկտեմբեր- 2 Նոյեմբեր թուականներու միջեւ։ Ցուցահանդէսին իր 25 նկարներով մասնակցող գծագրիչին հետ խօսեցանք իր կեանքին եւ աշխատութիւններուն մասին։