ARAMYAN OKULU

TOPLUM Getronagan’ın 130. yılında dünden bugüne Ermeni okulları

Getronagan Lisesi öğrencileri, okulun kuruluşunun 130. yıldönümü vesilesiyle 13 Mayıs Cumartesi günü Kenter Tiyatrosu’nda bir sahne performansı sergilediler. ‘Hay Tbrots: Antsyalen Tebi Aysor’ (Ermeni Okulu: Geçmişten Bugüne), Anadolu ve İstanbul’daki Ermeni okullarına dair bilgiler paylaşıldı. 20. yüzyılın başlarına kadar 2000’in üzerinde Ermeni okulunun bulunduğu Anadolu’da, günümüzde hiçbirinin izine rastlamak mümkün değil.
TOPLUM Ani Balıkçı yazdı: Öğretmen kıyımı

Geçtiğimiz haftalarda Aramyan Okulu’nun müdürünün ve altı öğretmenin görevlerine son verilmesi, vakıf yöneticilerinin eğitim yönetimi konusundaki zaafları ve öğretmen haklarının korunmasına ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Öğretmen Ani Balıkçı’nın bu konudaki görüşlerini olarak sizlerle paylaşıyoruz.