NAZAR BÜYÜM

Nazar Büyüm

DÖNÜP BAKTIĞIMDA 

Üstüne vazife olmayan ne varsa onları yaptı. Yüzlerce örneği var, hangi birini saymalı… Kars’ta, Diyarbakır’da, Marmara depreminde, İstanbul’da… Anadolu Kültür ne yaptı, neler yaptı diye bir bakın, dökümün bir bölümü orada.

1915 öncesinde Sivas’ın doğusunda 3.000 kilise ve manastır, 2.000 okul var. Bir düşünün, 2.000 okul! 50’şerden 100.000, 100’den 200.000 öğrenci! Bunlar, içindekiler ve çevresindekilerle, tahrip edilir, yok edilirken, bir gelecek de yok edildi.

Covid-19 küresel salgını, küresel yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik ve küresel iklim değişikliği… Bunların üçü de bağlantılı, ilintili sorunlardır. Biraz daha derine inersek, Minneapolis’teki polis barbarlığı ile sembolleşen, yerküreye yaygın zulüm ve gaddarlık gibi pek çok tekil görünen sorun da bu dünya düzeninin ve onun getirmekte olduğu feci sonun bir parçasıdır.

Üretim ilişkileri yeniden düzenlenmedikçe… Mülkiyet konusu devrimci bir ciddiyetle ele alınmadıkça… İnsan nedir? Hayat nedir? Niçin yaşarız? Nasıl yaşamalıyız?.. Bunlara yeni cevaplar bulmadıkça, çareyi para ile satın alamazsınız. Bu çark öyle dönmez, dönmeyecek! Tüketim çağını dökme su ile sürdüremezsiniz.

Büyüklerimiz ‘Erzincan depreminden önceydi/sonraydı’ diye sınıflarlardı doğumu, ölümü. Bundan sonra nasıl sözü edilecek bu günlerin, öncesinin, sonrasının?