TOPLUM

TOPLUM Toplum Girişimi: Adil seçim ilkesi çiğnendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Patrik Seçimi Talimatnamesi’nde yer alan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına ve bu şarta itiraz edilmemesi kararına yönelik tepkiler devam ediyor. Ermeni toplumundaki çeşitli sivil kesimlerden oluşan Toplum Girişimi, yazılı açıklamaları ile Müteşebbis Heyet’in aldığı karara tepki göstermişti. Girişimden Narod Erkol, Ari Demircioğlu ve Sarven Çağlı oluşum ve süreç boyunca yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
TOPLUM Selina Doğan: Talimatname yeniden değerlendirilmeli

Müteşebbis Heyet üyesi ve eski CHP milletvekili Selina Doğan, İçişleri Bakanlığı'nın patrik adaylarına sınırlama getiren talimatnamesinin olduğu gibi kabul edilmesi yönündeki heyet kararının ardından bir açıklama yayınladı. Doğan, "Toplumun bu yöndeki sesine kulak vererek yapıcı bir söylemle yeniden değerlendirme talep edilmelidir" dedi.
TOPLUM Müteşebbis Heyet İçişleri talimatnamesindeki  koşullarla devam edecek

İçİşleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde patrik adayları için getirilen "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartı tepki yaratmış, seçime müdahale olarak görülmüştü. Vakıf yöneticileri ve ruhaniler ile biraraya gelen Müteşebbis Heyet, bu toplantıdan gelen görüşler ışığında yola talimatnamenin mevcut haliyle devam etme kararı aldığını açıkladı.
TOPLUM Tekrar

Eğer 2019 talimatnamesini “sadece İstanbul episkoposları” olarak okuyanlara uyarsak, I. Şınorhk ve II. Karekin İstanbul’a patrik olamayacaktı, çünkü ikisi de Kudüs episkoposu idi. Onlar Türkiye doğumlu veya “babadan Türk” oldukları için İstanbul’a patrik olabildi. Alınan bir hakkı bugün neden elimizin tersiyle itip, kişisel hırslardan dolayı İstanbul Patriklik makamının geleceğini tehlikeye atalım?
TOPLUM Eçmiadzin:

İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde patrik adayları için getirilen "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına Ana Taht Eçmiadzin'den de itiraz geldi.
TOPLUM Toplum Girişimi'nden Müteşebbis Heyet'e çağrı

İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde Patrik adayları için yeralan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına tepkiler sürüyor. Türkiye Ermeni toplumundan bir grup, talimatnameye karşı karşı harekete geçilmesi için Müteşebbis Heyet'e çağrıda bulundu.
TOPLUM 1990 seçiminde Müteşebbis Heyet ne yapmıştı?

Uzman görüşü alındıktan sonra Müteşebbis Heyet görüşünü açıklar. Buna göre, Valilik tarafından Patrikliğe tebliğ edilen talimatı kabul ve tatbik etmek Müteşebbis Heyet'e tevdi edilen görevle bağdaşmadığından Patrik seçimine müsaade edilmesi için yeniden ilgili makamlara müracaat edilmesine karar verilir.
TOPLUM ‘Patrikhaneye mahsus episkoposlar’ ile ne kastediliyor?

Nizamname’de bu madde ile, İstanbul patriği seçilecek olan episkoposların Ermeni Kilisesi’nin merkezi konumunda bulunan ve o dönem Çarlık Rusyası sınırlarında olan Eçmiadzin Katolikosu tarafından takdis edilmesi; Kilikya yahut Akhtamar'da takdis edilse dahi Eçmiadzin tarafından kabul görmüş olması şartı aranıyordu.