TOPLUM

TOPLUM Bengliyan'dan açıklama: Süreç ilkelerimle uyuşmuyor

Görevinden istifa eden Müteşebbis Heyet Sözcüsü Saro Bengliyan yazılı bir açıklama yaptı. Bengliyan "Seçim sürecinin kabul ettiğim profesyonel, hukuki ve kişisel ilkelerimle uyuşmayan bir noktaya ulaştığını üzülerek gördüm" dedi.
TOPLUM İstanbul Ermeni Patrikliği’nin içler acısı hali

‘Travma ve Direnç, Türkiye’deki Ermeniler: Gizli, Gizli Olmayan, Artık Gizli Olmayan' ( Trauma and Resilience, Armenians in Turkey: Hidden, not hidden and no longer hidden) başlıklı kitabı Londra merkezli Gomidas Enstitüsü tarafından yayınlanan Raffi Bedrosyan Patrik seçimi üzerine bir makale kaleme aldı. İlk olarak Asbarez’de yayınlanan makalenin Türkçe çevirisini sunuyoruz.
TOPLUM AGOS BAŞYAZI/ Bu seçim yaralar açacak

2010’da Patrik Genel Vekili seçimi yapılırken de böyle bir hava yaratılmış ve apar topar, geleneğimizde olmayan bir Patrik Genel Vekili seçimi yapılmıştı. Sıkıntılarını 10 yıl boyunca yaşadık.
TOPLUM Bekçiyan aday olmuyor

Başepiskopos Karekin Bekçiyan patrik seçiminde adaylara kısıtlama getirildiğine dikkat çekerek hakları ellerinden alınan ruhanilerle dayanışma adına aday olmayacağını açıkladı.
TOPLUM Toplum Girişimi: Adil seçim ilkesi çiğnendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Patrik Seçimi Talimatnamesi’nde yer alan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına ve bu şarta itiraz edilmemesi kararına yönelik tepkiler devam ediyor. Ermeni toplumundaki çeşitli sivil kesimlerden oluşan Toplum Girişimi, yazılı açıklamaları ile Müteşebbis Heyet’in aldığı karara tepki göstermişti. Girişimden Narod Erkol, Ari Demircioğlu ve Sarven Çağlı oluşum ve süreç boyunca yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.