TOPLUM

TOPLUM Toplum Girişimi'nden Müteşebbis Heyet'e çağrı

İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi'nde Patrik adayları için yeralan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartına tepkiler sürüyor. Türkiye Ermeni toplumundan bir grup, talimatnameye karşı karşı harekete geçilmesi için Müteşebbis Heyet'e çağrıda bulundu.
TOPLUM 1990 seçiminde Müteşebbis Heyet ne yapmıştı?

Uzman görüşü alındıktan sonra Müteşebbis Heyet görüşünü açıklar. Buna göre, Valilik tarafından Patrikliğe tebliğ edilen talimatı kabul ve tatbik etmek Müteşebbis Heyet'e tevdi edilen görevle bağdaşmadığından Patrik seçimine müsaade edilmesi için yeniden ilgili makamlara müracaat edilmesine karar verilir.
TOPLUM ‘Patrikhaneye mahsus episkoposlar’ ile ne kastediliyor?

Nizamname’de bu madde ile, İstanbul patriği seçilecek olan episkoposların Ermeni Kilisesi’nin merkezi konumunda bulunan ve o dönem Çarlık Rusyası sınırlarında olan Eçmiadzin Katolikosu tarafından takdis edilmesi; Kilikya yahut Akhtamar'da takdis edilse dahi Eçmiadzin tarafından kabul görmüş olması şartı aranıyordu.
TOPLUM Başepiskopos Çulciyan: Talimatname tekrar müzakere edilmeli

Patrik seçiminin doğal adaylarından Ermenistan Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Başepiskopos Sebuh Çulciyan İçişleri Bakanlığı'nın Patrik Seçimi Talimatnamesi hakkında bir açıklama yaptı. Çulciyan talimatnamenin ilgili makamlarla tekrar müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.
TOPLUM İçişleri talimatnamesine Maşalyan'dan yorum:

Patriklik Kaymakamı (Değabah) Sahak Episkopos Maşalyan İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Patrik Seçimi Talimatnamesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Maşalyan talimatnamede patrik adayları için "İstanbul Patrikhanesi'ne mahsus olma" şartı getirilmesi hakkında "Bir sorun olduğu açık" dedi.
TOPLUM İçişleri'nin Patrik Seçimi Talimatnamesi'ne tepkiler

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Ermenileri 85. Patrik seçimine dair talimatnamede patrik adayları için yer alan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartı tepki yarattı. Başepiskopos Ateşyan ve HDP milletvekili Garo Paylan talimatnameye böyle bir şart konmasını eleştirdi.
TOPLUM İçişleri'nin Patrik seçimi talimatnamesi tartışma yarattı

Türkiye Ermenileri 85. Patriğini seçmeye hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı seçim esaslarını düzenleyen talimatnameyi Patrikhane ve Müteşebbis Heyet'e gönderdi. Talimatnamede Patrik adayları için yeralan "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne mahsus episkoposlar sınıfına dahil olmak" şartı tartışma yarattı.
TOPLUM Patrikhane'de Getronagan toplantısı

Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun Getronagan Lisesi için "Militan yetiştiriyorlar" suçlamasında bulunması ve bu suçlamanın tepki yaratmasının ardından Patrikhane'de konunun taraflarının biraraya geldiği bir toplantı yapıldı.