TOPLUM

TOPLUM Okulların depreme dayanıklılığı: HAYCAR ve Patrikhane'den açıklama

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu'nun bazı Ermeni okullarının depreme dayanıklı olmadığı, bu konudaki raporların gizlendiği yönündeki açıklamalarına HAYCAR ve Ermeni Patrikliği'nden yanıt geldi. Patrikhane'den yapılan açıklamada "saklanmış bir raporun bulunmadığı, HAYCAR yetkilileri tarafından hazırlanmış raporların resmiyet taşımadığı" belirtildi.
TOPLUM Bizi Ermeni yapan nedir?

Haftasonu Twitter’da bir tartışma yaşandı. Ailesi Müslümanlaştırılmış bir Ermeni kadının torunu olduğunu keşfeden arkadaşımın; babaannesin kimliğini mütevazı çabalarla yaşatmaya çalışması karşısında, birkaçı İstanbullu Ermeni olan bir grup insan, onun Ermeniliğini sınadı.
TOPLUM Deyimlerle, hal-i pür melalimiz

Bu karanlık tünelden çıkabilmek için hem genel hem de vakıflar hukukuna, vakıf ruhuna ve teamüllere aykırı bu genelgenin hemen iptal edilmesi ve seçimlerin acilen yapılması için toplum bireylerimizin talepkar olması zaruridir, hatta vicdani bir sorumluluktur.
TOPLUM Büyükdere  ve Ortaköy kiliseleri yönetimlerine  atama

Büyükdere Surp Hıripsimyants Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetimi'ne Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeni bir atama yapıldı. Melisa Aslin Süme mazbatasını alarak başkan yardımcısı olarak göreve başladı. Ortaköy Surp Asdvadadzin Kilisesi Yönetimi'ne de Aksel Şahingöz yönetim kurulu üyesi olarak atandı.