TOPLUM

TOPLUM Azınlık vakıfları ve ruhani önderlerinden bildiri: Üzerimizde baskı yok

Rum Ortodoksları Patriği Patrik 1. Bartholomeos, Başepiskopos Aram Ateşyan, Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu ruhani önderler ve vakıf yöneticileri, ülkede farklı dinlere mensup insanların baskıya uğramadığını belirttiler. Açıklamanın ABD Başkan yardımcısı Mike Pence'in değerlendirmeleri üzerine yapıldığı öğrenildi.
TOPLUM Elini taşın altına koyanlar ve taşın üstüne oturanlar

Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı ve kamuoyu ile paylaştığı mektup, İçişleri Bakanlığı kararıyla Patrikhane’yi yönetme yetkisi alan Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından tepkiyle karşılandı. Geçtiğimiz hafta Patrikhane imzasıyla yayınlanan bildiride mealen “Bizim haberimiz yoktur, bu bildiri bireyseldir” dendi ve “Bu tür girişimleri Patrikhane yapar” mesajı verildi.
TOPLUM Maşalyan’dan Erdoğan’a mektup: Patriksizliğe mahkum edildik

Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir mektup gönderdi. Maşalyan 6 Temmuz tarihinde gönderdiği mektubu kendi facebook sayfasından paylaştı. Maşalyan mektubunda yapılamayan Patrik seçimi ve vakıf seçimlerine dikkat çekti ve bunlar için yeni dönemde bir çözüm bulunması umudunu dile getirdi. Maşalyan mektubu gönderdiğine dair Başepiskopos Ateşyan’a bilgi verdiğini kaydetti.
TOPLUM Vakıflı köyünün tarihinde yolcuydum

Bu pazar günü Ermenilerin en önemli ve renkli yortularından biri olan Vartavar’ı kutladık.. Bu bayramın ne anlama geldiğini Episkopos Sahak Maşalyan şu sözlerle anlatmıştı Agos’a: “Vartavar, Ermenilerin beş önemli yortusundan biri. İsa Mesih’in hayatında çok önemli bir olayı anlatıyor. Mesih çarmıha gerilmeden birkaç hafta önce üç öğrencisini yanına alır ve Galile yakınlarındaki Tabor Dağı’na dua etmeye çıkar. İsa Mesih onların gözünün önünde biçim değiştirir, ışık saçmaya başlar ve birden bire öğrencileri görür ki, bir yanında Musa, diğer yanında İlya var. Petrus bunun üzerine ‘Buraya üç tane çardak yapalım. Biri sana, biri Musa’ya, biri İlya’ya’ der. Tam o sırada, vaftizindeki gibi, gökyüzünü ışıktan bir bulut kaplar ve bir ses ‘Benim sevgili oğlum budur, ondan razıyım’ der.
TOPLUM Gündem yapay değil, son derece gerçek

11 Haziran Pazartesi günü Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun Ermeni basınından sadece iki gazeteye gönderdiği Türkçe bir açıklama yayınlandı. Bu gazetelerden birinin sürmanşetten yayınladığı açıklamayı okuduk. Doğrusu kimi ifadelere şaşırdık.