ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN 'BİRLİKTE' BARIŞ İÇİN SÖYLÜYOR

1 / 1

Ermenistan ve Azerbaycan 'Birlikte' barış için söylüyor

Kafkasya’da barış şarkısı

LİLİT GASPARYAN
lilitgasparyan@agos.com.tr

Ermeni ve Azeri genç sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunların barışçı çözümü için ilk adımları atmaya başladı. Ermenistan’dan Mher, Azerbaycan’dan Leyla Mammadov ve Karabağ’dan Hayk Gulyan’ın seslendirdiği ‘Together’ (Birlikte) şarkısı, Kafkasya’da son günlerde en çok dikkat çeken olaylardan oldu. Şarkı, uzun soluklu bir projenin ayaklarından birini oluşturuyor.

‘Peace Building Together’ (Barışı Birlikte Kuralım) adını taşıyan proje, Ekim 2011’de Yerevan’dan Avrupa Entegrasyon Örgütü, Bakü’den İnsani Araştırmalar Derneği, Stepanakert’ten Kamu Diplomasisi Enstitüsü ve Gürcistan’dan Uluslararası Jeopolitik Araştırmalar Merkezi’nin bir araya gelmesiyle hayata geçti. Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ’daki genç müzisyenler, şairler, tasarımcılar, fotoğrafçılar, çatışan taraflar arasında diyalog kurmak için güçlerini birleştirdi.

Dokuz ay boyunca Ermenistan, Azerbaycan ve Karabağ’dan katılan gruplar birlikte ‘Barışı Birlikte Kuralım’ başlığı altında yüzden fazla logo, slogan, fotoğraf, beste ve şiir hazırladılar.

Agos’a konuşan Avrupa Entegrasyon Örgütü’nün genel başkanı Karen Bekaryan, projenin asıl amacının sanatçılara ve toplumlara birlikte bir şeyler yaratabilme kapasitesine sahip olduklarını göstermek olduğunu söyledi. Bekaryan, sanatçıların barış konusunda çok büyük etki yaratabileceklerini vurgulayarak, “Biz birlikte yaratabilmenin mümkün olduğunu gösterdik. Sanatçıların barış yolunda çok büyük katkıları olabilir çünkü onlar herhangi bir fikri kolaylıkla topluma iletebilir” diye konuştu.

Kafkaslar’da ortak dil Rusça olduğu için, ‘Together’ şarkısının sözleri Rusça. Nakarat bölümlerinde ise şarkıcılar kendi anadilinde ‘sonsuz barış’ istiyor. Şarkının sözleri ve müziği ortaklaşa yazıldı. Ermenistan’la Azerbaycan arasındaki mevcut ateşkes durumu bir türlü barışa dönüşemediği için, sanatçılar her iki ülkenin yetkililerine barışçı çözüm çağırısı yaptı. Agos’a konuşan Ermenistanlı sanatçı Mher, projeye katılmayı seve seve kabul ettiğini söyledi: “Benim için çok önemli bir proje. Savaş istemiyorum. Kimse ölmesin artık.” Mher, sanatçıların da bir parçası olduğu sivil toplumunun savaşı önlemek için ciddi katkılarda bulunabileceğini söyledi: “Ülkemde artık savaş olmasın istiyorum. Bu projeye önce bir yurttaş olarak katıldım, ama sanatçı kimliğimle bir şeyler yapmaya da her zaman hazırım.”