DÜNYA ANADİL GÜNÜ’NDE SÜRYANİCE ‘ZİFİRİ KARANLIK’TA

1 / 1

Dünya Anadil Günü’nde Süryanice ‘Zifiri Karanlık’ta

21 Şubat Perşembe, 20.00'da Dünya Anadil gününde Karanlık İşler; Anadolu’nun kadim halkı Süryanileri, kaybolma tehlikesi altındaki dillerini; Süryaniceyi Zifiri Karanlığa konuk ediyor. Müziğiyle, çöreğiyle, şarabıyla, kahvesiyle Süryani Kültürü; www.suryaniler.com işbirliğiyle Galata'da Zifiri Karanlıkta gözler önüne seriliyor...

Arami... Asuri... Keldani... Nasturi... Maruni… Melkitler… Süryani...

Hep aynı halktır.

Fırat ve Dicle nehirleri arasında...

Tarih yazan topraklarda...'Mezopotamya'da' hayat bulan en eski topluluklardan biridir Süryaniler.

Süryaniler, Hristiyanlığı ilk kabul eden topluluklardandır.

Tarihleri boyunca yaşadıkları coğrafyada oluşturdukları ve bu coğrafyada yaşayan komşu halklardan aldıkları kültürel öğeler ve içselleştirdikleri Hristiyanlık'tan kaynaklanan zengin bir kültürel birikime sahiptirler.

Bu halkın dili Süryanice'nin kökleri, M.Ö 11. yüzyıldan bu yana birçok lehçesiyle konuşulan Aramice'ye dayanır.

Süryanice 22 harften oluşur. Bu harflerin altısı hem sert hem de yumuşak okunur.

Yazılan... Konuşulan...

Bugün dünyada yaşayan en eski üç dilden biridir Süryanice.

İsa'nın konuştuğu dildir Süryanice.

Binlerce yıldır sözleri dilden dile, yazıları elden ele aktarılır...

İ.S. 200 yılında 'Eski Ahit' ile İncil'lerin derlemesi olan 'Yeni Ahit' Süryanice yazılı hale getirilir.

Tarih boyunca 'Doğu' metinlerinin 'Batı'ya, 'Batı' metinlerinin 'Doğu'ya aktarılması Süryani yazı ustalarının eliyle olur.

Bu ustalarla zenginleşen çeviri geleneğinin oluşturulmasında

Urfa ve Nusaybin gibi Süryani Akademileri öncü rol oynar.

Mezopotamya'nın Anadolu'ya düşen kısmında Mardin, Diyarbakır, Urfa, Elazığ, Adıyaman'da binlerce yıldır kök salmış bu kadim halk, son yüzyılda yaşanılan felaketler, terör, faili meçhuller ve ekonomik sebepler sonucu göçlerle dünyanın dört bir tarafına savruldu.

Binlerce yıllık geçmişinden, günümüze sadece bir kaç bin Süryani kalmış Anadolu'da.

Lozan'da tanımlanmadıkları için çocuklarını ana dillerinde okutamamışlar, göç etmişler, dilleri soluksuz kalmış.

İşte dünya anadil gününde Karanlık İşler bu nedenle Süryanice'yi gündemine taşıyor. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi;

www.karanliktayemek.com  web sitesinden alınabilir.