YÖNETİM MODELİ

TOPLUM ‘Toplumda paylaşım ruhu yok’

Yönetim modeli meselesinde bu hafta görüşlerine başvurduğumuz isim Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi Vakfı Başkanı Monik Ergan oldu. Patriklik seçimlerinin bir an önce yapılması gerektiğini söyleyen Ergan, VADİP’in kurulduğu dönemde platform hakkında büyük ümitleri olduğunu ancak ümitlerinin boşa çıktığını belirtiyor.
GÜNCEL 2014 Nizamnamesi

Azınlık toplumları için daha sağlıklı bir yönetim modelinin önümüzdeki günlerde sıkça tartışılacağını öngörerek, bu sayımızda, deneyimli yönetici Melkon Karaköse’yle konuştuk. Karaköse ADİP çatısı altında çalışan kurullar ve VADİP’in sunduğu raporlara göre karar veren, seçilmiş bir danışma kurulu bulunan bu model bir yönetim modeli öneriyor.