RAHİP SANTORO

GÜNCEL Nefret suçları yasası şık bir vitrin süsü

Onay için Köşk’te bekleyen Nefret Suçu düzenlemesi iki çok önemli eksikliğe sahip. Öncelikle, ‘cinsiyet kimliği’, ‘cinsel yönelim, ‘etnik köken’, ‘yaş’, ‘meslek’, ‘sağlık durumu’, ‘sosyal statü’ , ‘medeni hal’ gibi ifadeler yasada yer almıyor. Ayrıca madde metni, nefret suçu olarak değerlendirilebilecek eylemleri çok sınırlı bir alana hapsediyor. Yasa bu haliyle ancak göstermelik bir işleve sahip olacak.