PATRİKLİK SEÇİMİ

TOPLUM Patrik seçimiyle ilgili bilinmesi gereken her şey

Patrik seçimi süreci somutlaşırken, 2010’daki ‘Patrik Genel Vekili’ sürecinin neredeyse tek takipçileri olan hukukçular Sebu Aslangil ve Setrak Davuthan’la, bugüne dek Patriklik seçimlerinin hangi süreçler sonucunda gerçekleştiğini konuştuk.
TOPLUM ‘Patriklik seçimi için yapılan görüşmede nelerin konuşulduğunu bilmemiz gerek’

Tüm vakıfların oybirliğiyle patriklik seçimi yapılması gerektiği yönünde irade ortaya koyması ve talebi Patrikhane’ye iletmek üzere bir heyetin görevlendirilmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen seçimin yapılacağına ilişkin halen bir işaret yok. VADİPO'in son toplantısında belirsiz durumu eleştiren Ortaköy Vakfı Başkanı İskender Şahingöz'le konuştuk.