HAÇ

TOPLUM Haç tek çözümdür

Ermeni Kilisesi tarafından 13 Eylül Pazar günü, beş büyük yortudan birisi olarak kabul edilen ‘Khaçveradz’ Yortusu idrak edildi. Bugünse, tüm Hıristiyan kiliselerin kutladığı bu yortudan farklı olarak, sadece Ermeni Kilisesi takviminde yer alan ‘Varaka Surp Haç’ Bayramı kutlanacak. Episkopos Sahak Maşalyan, bu iki önemli günün ve ‘Kutsal Haç’ın Hıristiyanlar için ne anlam ifade ettiğini, Agos okurları için kaleme aldı.