YÖNETMELİK

GÜNCEL ‘Azınlık okullarına özgü yönetmelik şart’

Gözde Yılmaz, genç bir akademisyen adayı. Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi yüksek lisans programı çalışan öğrencisi olan Yılmaz’la, yeni tamamladığı ‘Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin Eğitim Sorunları’ başlıklı çalışması kapsamında, Ermeni toplumunun eğitim sorunlarını ve olası çözümleri konuştuk.
GÜNCEL 2014 Nizamnamesi

Azınlık toplumları için daha sağlıklı bir yönetim modelinin önümüzdeki günlerde sıkça tartışılacağını öngörerek, bu sayımızda, deneyimli yönetici Melkon Karaköse’yle konuştuk. Karaköse ADİP çatısı altında çalışan kurullar ve VADİP’in sunduğu raporlara göre karar veren, seçilmiş bir danışma kurulu bulunan bu model bir yönetim modeli öneriyor.