1915 - 2015

Bu haftayla birlikte Agos’un kuruluşundan beri zaten yapmaya çalıştığımız bir faaliyeti biraz daha çeşitlendirip, farklı diziler, dosyalar halinde sunmaya çalışacağız.

Bundan muradımız çok sayıdaki hikâye, tanıklık ve araştırmayı, “100. Yıl” mantığı ve çerçevesi içinde belki yeni bir gözle okumak. Soykırım, bu topraklarda öyle trajediler ve insan hikâyeleri yarattı ki, bu trajediyi tam olarak anlamak ve anlatmak muhtemelen mümkün değil. Ama bazı hikayeleri eş zamanlı görür ve okursak aynı anda bu topraklarda işleyen farklı dinamiklere birlikte bakma imkânı bulabiliriz. Faillerle, kurtaranlar ya da kurtulanların hikayelerini okumak, meseleye derinlemesine bakmak, 1915 perdesini aralarken yeni işaretler sunabilir. 


Bir toplum mühendisi: Şükrü Kaya

Soykırım’ın valisi, Cumhuriyet’in bakanı: Abdülhalik Renda       

Diyarbekir celladı Doktor Reşid

Trabzon Ermenilerini ‘yok eden’ vali Cemal Azmi

‘Ermenilere yapılan zulmün ruhu’ Talat Paşa

Bahaeddin Şakir: ‘İç düşman’ konseptinin mimarı

   

‘Bu cinayetleri işlemeyeceğime göre istifamı kabul buyurun!’

Diyarbekir Vilayeti’nde emirlere karşı gelenler

Beni Ermenileri tehcir etmem için gönderiyorsanız, bunu yapamam!’

‘Ben ellerimi kana bulamam!’

Yarbay Mehmet Hayri’den İttihatçılara: ‘Yarın sabah bu şehri terk edin!’

‘Kayseri’nin gelişmesinde emval-i metruke vurgunu çok önemli rol oynuyor’

‘1915’te devlet Ermeni vatandaşına açıkça harp ilan etti’

Raymond Kevorkian: Kabul etmenin yolu sorgulamaktan geçiyor

106. yıldönümünde Adana Katliamı’nın ardındaki gerçekler

‘1915’in tümüyle tarihçilere bırakılması anlamlı değil’

Erkeklerin katledilmesi, soykırımın ilk safhasıydı


Oğlum Ermeni Olsun

Babaannemin Dövmeleri

Köpeklerden Nefret Ederim

Kategoriler

Dosya 1915-2015


Yazar Hakkında