İnsan haklarının ebedi savaşçısı

ANTOINE AGOUDJIAN

Sarkis sadık bir milletsever ve insan hakları meselelerinin ebedi savaşçısıydı. İlk andan itibaren Hrant Dink’in vefakâr yardımcısı olmuştu. Anadolu’daki Ermeni izleri üzerine yaptığım yolculuk sırasında, her şeyin iyi gidip gitmediğini öğrenmek ve bana Ermeni tarihinin önemli yerlerini gösterebilmek için ikisinin de, o uzun yolculuğuma nasıl ilgi gösterdiklerini hatırlıyorum, sırf fotoğrafçılık görevimi başarıyla yerine getirebileyim diye... İnsan hakları meselesi gibi Ermeni meselesi de, onunla birlikte sadık ve kıdemli birini, hakikat için mücadele eden bir öncüyü kaybetti.