Erdoğan işini şansa bırakmıyor

Yabancı palamentolarda her gündeme gelişinde Türkiye tarafından yoğun diplomatik girişimlerle bertaraf edilmeye çalışılan Ermeni Soykırımı'na dair yasa tasarılarından sonuncusu, 22 Aralık'ta Fransa Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak. Tasarının yasalaşma ihtimali karşısında Başbakan Erdoğan işini şansa bırakmadı ve Sarkozy'ye 2006 yılında aralarında karara bağladıkları mutabakatı hatırlatan bir mektup yolladı.

 

Fransa'da 22 Aralık'ta meclis gündemine getirilmesi beklenen ve Ermeni Soykırımı'nın inkarını suç sayan yasa teklifinin meclisteki görüşmeleri öncesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye uyarı niteliğinde bir mektup yolladı.

Erdoğan, yasa teklifiyle ilgili sürecin Türkiye tarafından dikkatle izlendiğini belirttiği mektubunda, ''Bu tür adımların ileri noktalara varmasının, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel tüm alanlardaki çok yönlü ilişkileri bakımından sonuçları vahim olacağı gibi sorumluluğu da girişim sahiplerine ait olacaktır'' sözleriyle Sarkozy'ye endişelerini bildirdi. 

2006yılında Fransız Ulusal Meclisi gündemine getirilen ve Ermeni Soykırımı'nın inkarını cezalandırmayı öngören yasa tasarısı, Fransa Parlamentosu'nda görüşülürken Sarkozy'nin; 'Tasarıyı senato'ya götürerek olayları daha vahim hale getirmek gibi bir niyetinin olmadığı' yönündeki ifadelerini hatırlatan Başbakan Erdoğan, bu mutabakatın Sarkozy ile aralarında kurdukları özel temsilciler mekanizması ile de teyid edildiğini belirterek, teklifin yeniden meclis gündemine getirilmesini hayretle karşıladıklarını ifade etti.

70'li ve 80'li yıllarda yurt dışında görev yapmakta olan Türk diplomatlarını hedef alan Asala terörünün de Fransa odaklı olduğunu söyleyen Erdoğan, bu girişimlerin Fransa'da olmasının Türk halkı tarafından farklı algılanacağını ekledi.

'İfade özgürlüğüne aykırı'

Yasa teklifinin hasmane ve Fransa'daki Türk toplumunu hedef alır nitelikte olduğunun belirtildiği mektupta Erdoğan şu satırlara yer verdi; 

'Dönemsel ve sürekli olarak karşımıza çıkarılan ve her defasında ilişkilerimizi yaralayan inkarcılık konulu yasa tekliflerinin, düşünce ve ifade özgürlüğünü de ihlal ettiği gibi Fransa'nın savunduğu ilkelerle çeliştiğini düşünüyorum. Böyle bir yasanın kabulü, Ermeni meselesine farklı perspektiften bakan kişilerin ifade özgürlüğünün ciddi şekilde kısıtlanmasına yol açacaktır. Ayrıca bu nitelikte girişimlerin, Türkiye ve Ermenistan arasında tarihe ilişkin ihtilafın diyalog yoluyla görüşülmesine de yapıcı bir katkıda bulunmadığı gibi aksine gerçekliğin ortaya çıkmasına engel oluşturduğunu düşünüyorum”

Erdoğan mektubunu, ''Artık Türkiye-Fransa ilişkileri üçüncü tarafların taleplerine tutsak edilmemelidir. Bu konu hassastır, ciddidir. Sağduyunun siyasi hesaplara üstün gelmesi önemlidir. Tüm bu nedenler ışığında, bu tür mevzuat çalışmalarının sonuçlandırılmayacağı yönünde verdiğiniz sözü tutacağınızı ve telafisi mümkün olmayacak adımların atılmasını engelleyeceğinizi samimiyetle umuyorum'' ifadeleriyle sonlandırdı.

 

Kategoriler

Güncel Türkiye Diaspora