Soykırım anıtı New York'ta açıldı

Amerikalı Ermeni tasarımcı Michael Aram'ın, Ermeni Soykırımı'nın yüzüncü yılına adadığı 'Migrations' (Göçler) adlı eseri New York'ta açıldı.

New York'taki Surp Vartan Ermeni Katedrali'nin önünde yer alan anıtın tanıtımına Doğu Diyakosluğu Ruhani Önderi Başepiskopos Khajak Barsamian da katıldı.

Aram, "Bu eser, Ermeni milletinin yaşadığı göçlerden esinlendi. Benim için bu eser 1915 olaylarının yüzüncü yılına adandığı kadar ailemin göç hikayesinin de bir yansıması" dedi.

Heykel, dikey şekilde toplanmış bir kuş sürüsüyle Khaçkarlara* göndermede bulunuyor. Taşlar üzerindeki işlemelerse Orta Çağ Ermeni sanatının izlerini taşıyor. Eserdeki harita ülkedeki büyük ve ani değişimleri, haritadaki eksik parçaysa Ermenilerin kendi yurtlarından silinişini simgeliyor.  

Khaçkar*: Ermeni kültüründe önemli bir yere sahip işlenmiş anıtsal taşlar.

Sanatçı Aram, heykelin hikayesini şöyle anlatıyor: