Agos'un arşivinden: Kırıkhan Kilisesi’ne el konuldu

Agos’un arşivinden köşesinde bugün, 1998 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından el konulan Türkiye Ermeni Patrikliği’ne bağlı Kırıkhan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin hikayesi var.

Kırıkhan Kilisesi’ne el konuldu*

22 Kasım Pazartesi günü Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Abbut Mardikyan’ın evine giden Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde görevli iki memur kilisenin mazbut vakıflar arasına alındığını tebliğ ettiler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Ermeni Patrikliği’ne bağlı olan Kırıkhan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’ne el koydu. Gerekçe olarak cemaatin Kırıkhan ilçesinde ikamet etmediği, ve kilisenin hayri ve fiili hizmeti olmadığı gösterildi. 22 Kasım Pazartesi günü saat 17.30’da Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Abbut Mardikyan’ın evine giden Bölge Vakıflar Müdürlüğü’nde görevli iki memur, 20.10,1999 tarihli Vakıflar Meclisi Kararı’nı okuyarak bu karar gereğince kilisenin mazbut vakıflar arasına alındığını tebliğ ettiler. Görevli memurlar vakfın tüm evraklarını vakıf başkanından bir tutanakla teslim aldılar.

Teslim alma tutanağı

Bölge Vakıflar Müdürlüğü memurlarından Mülk Vakıflar Bölümü Şefi Mehmet Erem ve memur Hüseyin Kıraç’ın Vakıf Başkanı Abbut Mardikyan’a tebliğ ettikleri tutanakta şu ifadeler yer aldı.

“Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 9/11/1999 gün ve 14447 sayılı emirler ekindeki Vakıflar Meclisi kararının 20/10/1999 gün ve 810/811 sayılı kararı gereğince Kırıkhan Ermeni Ortadoks Kilise Vakfı’nın cemaatinin Kırıkhan ilçesinde ikamet etmediği hayri ve fiili hizmeti olmadığından mazbut vakıflar arasında alındığı bildirilerek, vakfa ait bilgi ve belgelerin teslim alınması istendiğinden, 22/11/1999 günü saat:17.30’da vakıf yönetim kurulu başkanı Abbut Maardikyan’ın İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi’ndeki evine gelindi. Genel Müdürlük emri ilgiliye teslim edildi ve vakfa ait belgelerin teslim edilmesi istendi. Aşağıda yazılı belgelerden, 1.İşletme Defteri, 2.Karar Defteri, 3.Gider Belgeleri dosyası, 4.Eski Gider Pusulası, 5.3 adet vakfa ait kaşe, 6.Mütevelli Tahsilat Makbuzu, 7. Tapu Fotokopisi, 8.Banka cüzdanı teslim alınmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alındı”

*Bu yazı 24 Kasım 1999 tarihli Agos Gazetesinde yayınlamıştır 

Kategoriler

DosyaYazar Hakkında