Surp Pırgiç arazisini geri aldı ama kullanamıyor

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’na iade edilen, üzerinde Zeytinburnu Stadı’nın da bulunduğu arazi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alana çevrildi.

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı, uzun süren çabaların sonucunda Zeytinburnu’ndaki hastane arazisinin karşısında yer alan 42 bin 259 metrekarelik eski bostan arazisini, 22 Ocak 2014’te Vakıflar Genel Meclisi kararıyla geri almıştı. Arazinin üzerinde, Zeytinburnu Stadı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait spor kompleksi, halk pazarı ve otopark bulunuyor. Tapunun iade edilmesinin ardından, Zeytinburnu Belediyesi, iadeye karşı dava açmış ve davayı kaybetmişti. Belediye ayrıca, imar planlarında değişiklik yaparak, ticaret alanı olarak görülen arazinin 8 bin metrekarelik bölümünü, 18 Ekim 2014’te yeşil alana çevirdi. Belediye’nin imar planı değişikliği, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan meclis toplantısında da kabul edildi.  

İmar değişikliği mahkemelik

Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi’nin yaptığı imar değişikliğine ilişkin olarak, İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de imar planında yapılan değişiklik hakkında, ilgili mülk sahibi Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’ndan görüş istedi. Vakıf, söz konusu değişikliğe ilişkin olarak olumsuz görüş bildirdi. Vakıf, görüş yazısında, yapılan değişikliğin idare hukuku prensiplerine aykırı olduğuna ve davanın devam ettiğine dikkat çekti. Mülkiyetinde olan arazinin akar vasfının korunmasına dair hukuki hükümler bulunduğunu belirten Vakıf, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın emsal teşkil eden kararlarını da hatırlattı.

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı İkinci Başkanı Herman Baliyan, gelişmelerle ilgili olarak Agos’a şunları söyledi: “Söz konusu arsanın yeşil alan olarak ilan edildiği doğrudur. Bu karar alınmadan önce binlik plana ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne vakfımızın yaptığı müracaatlar ve itirazlarımız var. Zeytinburnu Belediyesi plan değişikliğini onaylatmış olabilir, buna karşılık biz de vakıf olarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Konuyla ilgili, İdari Mahkeme’de devam eden davamız var. Büyükşehir Belediyesi’nin bizim başvurularımızı da değerlendirerek bu yanlışı düzelteceğini düşünüyoruz.”

1974 yılında gasp edildi 

Ermeni toplumunun, 1936 Beyannamesi uygulamasıyla kaybettiği en önemli gayrimenkullerden biri olan arazi, eskiden, mayıs aylarında ‘Hampartsum’ şenliklerinin yapıldığı bir bostandı. 1974 yılında bir sabah dozerler araziye girmiş ve “Tapuda ‘malik’ hanesi boş, buranın sahibi yok” denerek araziye el konmuştu. Bu fiili durumun hemen ardından Büyükşehir Belediyesi arsanın büyük bölümünü satın almıştı. Mevcut durumda, arazinin üzerinde semt pazarı, otopark, kapalı ve açık spor tesisleri bulunuyor.

 

Kategoriler

VakıflarYazar Hakkında