Tarihi çizimlere kayıtlı Ermeni Soykırımı hakikati

Anadolu’da 1890’larda başlayan Ermeni halkına yönelik kırımlar 1909 Adana Katliamı ve 1915 Ermeni Soykırımı ile doruk noktasına ulaştı. Bu acılı tarih, sadece tanıklıklarla değil, dönemin gazete ve mizah dergilerindeki çarpıcı karikatürlerle de kayda geçti. 101. yıl vesilesiyle biz de karikatürist-ressam Vrej Kassouny’nin seçtiği bir koleksiyonu okurlarımıza sunuyoruz.

Kitabın yazarı: Vartevar Zeytuntsyan
Kitabın ismi: Huşer, Mahvan Semen (Hatıralar, Ölümün Eşiğinde)
Alexander Saroukhan (1898 – 1977): Mısırlı Ermeni karikatürist Saroukhan, Batumda (Rusya İmparatorluğu) doğdu. 1908de ailesi ile İstanbula göç etti. Mkhitaryan Okulunda yatılı olarak okudu. Birinci Dünya Savaşı süresince, Saroukhan abisiyle birlikte okulda kapalı kaldı. Ancak savaşın sonunda dışarıya adım atabildiler. Alexander Saroukhan, 1922de İstanbuldan Belçikaya kaçtı. Orada Viyanaya gitti, Graphic Lehr und Versuchsansalt okulunda grafik eğitimi aldı. 1924te Mısıra göç etti ve hayatının sonuna kadar orada yaşadı. Saroukhan, dünyanın en iyi ve en tanınmış çizerleri arasında yer alıyor. Karikatürleri, birçok Arap ve uluslar arası dergilerde ve gazetelerde yayımlanmıştır. 

Fotoğrafçılık, basılı yayında kendine yer bulmadan ve foto muhabirliği terimi ortaya çıkmadan önce, ahşap oyma baskı yapılırdı. Ahşap oyma sanatı, illüstrasyon ve karikatür yaratarak doğrudan veya dolaylı yoldan fotoğrafın işlevini görürdü. Bu meslek ve sanat sayesinde insanlık, dünyanın farklı köşelerinde olan bitenlerden, olaylardan, felaketlerden, savaşlardan haberdar olur; aynı zamanda tanımadığı, bilmediği diğer kıtaları, ülkeleri, ulusları ve kültürleri tanırdı. 

Görgü tanıkları ve tarihçiler gibi, illüstratörler ve karikatürist-ressamlar da güvenilir kaynaklardan aldıkları bilgileri basılı yayına aktardı. Böylece oryantalistlerin doğuya yaptıkları seyahatleri betimlemeleri gibi, okuyucunun bu özgün çizimlerle konuya daha hâkim olmalarını sağladılar.

Çizgilerle 1915

Osmanlı İmparatorluğu’nun ‘hasta’ olarak tanımlandığı dönemde, Jön Türkler ve ardından da İttihat ve Terakki Partisi döneminde planlanmış ve gerçekleştirilmiş Ermenilerin imhasını betimleyen çizimler ve karikatürlerin yayınlandığı uluslararası basının örnekleri oldukça fazladır. Özellikle günümüzde kitle iletişim araçlarının haber ve her türlü bilgiyi yaygınlaştırma olanakları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu görsel malzemenin o dönem için belge anlamında taşıdığı önem, daha iyi anlaşılır.

İnkârcı kalemler uluslar arası basında çıkan karikatür ve illüstrasyonları, Ermenilerin lobicilik faaliyetleri ile açıklamaya çalışıyorlar ancak bu çizimlerin basında yer aldığı yıllarda henüz bir ‘Ermeni lobisi’ oluşturulmamıştı. O dönemde, soykırım mağduru Ermeniler, Der Zor çöllerinde ölüm kalım mücadelesi vermekteydi. Ayrıca, Ermenilerin ‘lobi’ faaliyetleri, ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, yani yaşama yeniden tutunmayı başardıkları ve halkın insani, kültürel ve manevi kayıplarını telafi etmeye başladığı dönemlere rastlar.

Yabancı yayınlarda yer alan bu ‘provokatif’ resimlerin bizzat o ülkelerin yönetimlerince Ermenilerin yararına sipariş edildiği de söylenir. Gel gör ki Ermenilerin; Batı’nın İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika gibi güçlü ülkelerini yönlendirebilecek imkânının olmayışı bir yana, bu ülkeler 17. yüzyıl Japonyası’nda Tōshō-gū kapısına nakşedilen ‘Mizaru, Kikazaru, Iwazaru’ adıyla bilinen görmeyen, işitmeyen, konuşmayan üç maymun rolündeydiler.

Rüzgârın hafızası

19. yüzyılın ortalarında, gazeteler ve onlara paralel olarak siyasi mizah büyük bir ivme kazanmışken, Avrupa ülkelerinden hemen sonra Ermeni ustalar sayesinde İstanbul’da da resimli gazetecilik ve siyasi mizah, toplumu bilinçlendirmek doğrultusunda çok önemli mesafeler katetmişti. O dönemin resimli gazetecilik, grafik gazeteciliği, siyasi mizah ve karikatürleri, günümüzün fotoğraf gazeteciliğini temsil ediyorlar ve medyanın en önemli yeniliği sayılıyorlardı.

Bu sayfada söz konusu basından yaptığımız küçük bir derlemeyi dikkatinize sunuyoruz. Punch (İngiltere), Simplicissium (Almanya), Chicago Daily News (ABD), Khatapala (Gürcistan) gazetelerinin sayfalarında; Oskar Shmerling, Thomas Theodore Heine, Luther Daniels Bradley, Oliver Herford, Bernard Partridge, Alexander Saroukhan gibi tanınmış ve okurun güvenini kazanmış çizerlerin belge niteliğindeki çizimleri bulunuyor.

İnsanoğlu konuşmayı öğrenmeden, henüz harfleri keşfetmeden ve yazılı ifadelere geçmeden önce mağara duvarlarına yaptığı çizimlerle çevresinde olup bitenleri kayıt altına alarak sonraki nesillere aktardı. Günümüzden kırk bin yıl önce yapılan mağara resimleri, insanlığa, o döneme dair yaşam izleri ile ilgili önemli ipuçları verdi. Yüz yıl önce yaşanan felaketin ortasında ve tam da o yıllarda çizgiyle ifade edilenlerde de hakikat saklı.

Kumun hafızası yoktur denir.

Kuma çizilen çizgi rüzgârla yok olur.

Oysa rüzgârın hafızası vardır.

Der Zor çölünün yakıcı rüzgârı tanık buna.

Mağara döneminden günümüze kadar çizgi, kod olma özelliğini koruyor. Evrensel bir kodlama bu. Hepimizin en iyi anlayabildiği iletişim aracı. Ne de olsa hepimiz, kendimizi ilk olarak çizgilerle ifade etmeye başladık. Gelin çizgilerin arasında örtülmüş, gömülmüş çizgileri arayalım, nesneleri kendi isimleri ile tanıyalım, altını çizelim.

Dergi: Simplicissimus 1909 - Münih
Başlık: Abdülhamitin son sınavıSanatçı: Thomas Theodore Heine
Simplicissimus: Albert Langen tarafından 1896da kurulan ve 1944-1954 yıllarında verdiği arayla birlikte 1967ye kadar yayın yapan haftalık bir Alman hiciv dergisi.
Thomas Theodore Heine (1867-1948): Alman ressam ve çizer. Leipzigde doğan Heine, genç yaşta yetenekli bir çizer olarak tanındı. Düsseldorf ve Münihteki sanat akademilerinde eğitim aldı. 1896da Simplicissimusta çizmeye başladı. Toplumsal düzen ve özellikle de monarşiye yönelik eleştirel çizimleri yüzünden 1898de altı ay hapis yattı. 1890larda kitaplar için çizim yapmaya başladı. 1933te Almanyadan kaçarak Praga gitti. 1942den ölümüne kadar Stockholmde yaşadı. (Yerevanda bulunan Ermeni Soykırım Müzesi ve Enstitüsü koleksiyonundan.)

Dergi: Punch - 1936 - Birleşik Krallık
Başlık: Uzman TavsiyesiAbdülhamitin gölgesi. Modern dünyaya meydan okudum ve Ermenileri yok etmek için elimden geleni yaptım. Başıma ne geldiğini biliyorsun. Sanatçı: Bernard Partridge
Punch: 1841de Henry Mayhew ve Ebenezer Landells tarafından kurulan İngiliz mizah ve hiciv dergisi. 1840lar ve 1850ler, en etkili olduğu dönemdi; mizahi çizim anlamında kullanılan cartoon kelimesinin türetilmesine katkı sağladı.1940lardan sonra tirajı zirveye çıktı. Yıllar sonra bir gerileme dönemine girerek 1992de kapandı. 1996da tekrar yayın hayatında başladıysa da 2002de yayım hayatını sonlandırdı.
Bernard Partridge (1861-1945): Londrada doğdu. Royal College of Surgeonsun başkanı Prof. Richard Partridgein oğlu ve Kraliçe Victorianın portresini çizen John Partridgein yeğeni. Kitap illüstrasyonları ile ünlendi. 1891de Punchta çizmeye başladı. 1910da derginin baş karikatüristi oldu. 

Dergi: Khatapala  1906 - Tiflis
Başlık: Türkiye-İran arasında, Hıristiyan nüfusun yok oluşuSanatçı: Oskar Shmerling

Başlık: Yeni bir sayfa açmak 1916
Sanatçı: Oliver Herford
Oliver Herford (1863-1935): Amerikalı yazar, ressam ve çizer. The Mentor (Akıl hocası), Life (Hayat) ve Ladies Home Journala (Kadınların ev dergisi) yazılar yazdı. 1906da Little Book of Bores (Sıkıntıların küçük kitabı) kitabını yazdı ve resimledi. Kısa şiirleri vardır. Kardeşi Beatrice Herford da mizahçıdır.

Dergi: Chicago Daily News - ABD
Başlık: Çırak ne kadar olabilirseSanatçı: Luther Daniels Bradley
Chicago Daily News: Chicagoda yayımlanan günlük akşam gazetesi. 1876-1978 yılları arasında yayımlandı.
Luther Daniels Bradley (1853-1917): Chicago Daily Newsun çizeri. Çocuk kitapları yazıp resimledi. Kariyerinin erken dönemlerinde mizah dergisi The Melbourne Punchta çizdi. 

Dergi: Khatapala - 1916 - Tiflis
Başlık: Kim ne istiyor?Türkiyeli Ermeni: Lanetlenmiş yıl; gidesin ve bir daha gelmeyesin.Sanatçı: Oskar Schmerling
Khatapala: Haftalık renkli mizah ve hiciv dergisi. Tifliste 1906-1916, 1922, 1925-1926 tarihleri arasında yayımlandı. Yayıncılığını Asdvadzadur Yeritsyanın, editörlüğünü Aşod Atanasyanın yaptığı Khatapala, Osmanlının Ermenilere uyguladığı katliamları ele aldı. Transkafkasya halklarının dostluğunu savundu. Uluslararası gelişmelerden, Balkan ve Doğu halklarının özgürlük mücadelesinden haberler yayımladı. Fıkralara ve bulmacalara yer verdi. 1922de tek sayı, 1925te beş, 1926da iki sayı yayımlandı. (Khatapala ile ilgili bilgi: Zakarya Mildanoğlunun yazdığı Ermenice Süreli Yayınlar 1794-2000 adlı kitaptan)
Oscar Shmerling (1863-1938): Tiflisde doğdu. 1884-1891 yılları arasında St. Petersburg Sanat Akademisinde okudu. 1891 yılında gittiği Münihten 1893te döndü. 1918e kadar Tiflisteki Resim ve Heykel Akademisinin yöneticiliğini yaptı. Shmerling, Gürcü karikatür sanatının kurucusu sayılır. Karikatürleri, 1901den itibaren birçok Kafkasya dergi ve gazetesinde yayımlanmaya başladı. Khatapala, Tartarus gibi dergilerle işbirliği yaptı.

Kategoriler

Dosya Orta SayfaYazar Hakkında