Yeni eğitim yasası velilerde tedirginlik yaratıyor

Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyundaki tepkileri dindirmek ve yeni sistemi daha iyi anlatabilmek için 58 soru ve cevapla 12 yıllık kademeli eğitim sistemini anlattı. Özellikle Ermeni okurları yakından ilgilendirecek olanların bir derlemesini sunuyoruz.

 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılı bugün sona eriyor. Çalacak son ders zili ile birlikte eğitim sisteminde de bir sayfa kapanıyor. Önümüzdeki Eylül’de başlayacak 2012-2013 eğitim yılıyla ülke çapında 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemine, kamuoyunda ‘4+4+4’ olarak anılan sisteme geçilecek.  Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in tanımlamasıyla yeni sistem, toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmeyi ve eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği yönlendirmeyi mümkün kılmayı sağlayacak.

Üzerine hiç tartışılmadan, oldu-bittiyle meclisten geçirilip uygulanmaya başlanacak olan yasaya kamuoyu tepki gösteriyor. Özellikle eğitime başlamanın düşürülmesi nedeniyle 60 ila 84 aylık çocukların aynı sınıfta eğitim alacak olması velilerin tepkisini çekiyor. Çocuk psikologları ve çocuk gelişim uzmanları tarafından sakıncalı bulunsa da, yasa yürürlüğe girdiği için herhangi bir değişiklik söz konusu olamıyor.

‘Ya onlara yetişemezse’

Önümüzdeki yıl çocuğu yedi yaşındakilerle aynı sınıfta okuyacak olan Anahit Serkizyan, çocuğunun eğitimi için tedirgin olduğunu söylüyor: “1,5 yaştan büyük çocuklarla okuması tüm anne babalar gibi beni de tedirgin ediyor. Birinci sınıftakilere yetişmesi için daha çok efor sarf edecek. Eğer yapamazsa, yani eğitim olarak onlara yetişemezse çocuktaki psikolojiyi düşünemiyorum.”

Çocuğunun yeni yasa nedeniyle sınıf arkadaşlarından da ayrılmak zorunda kalacağını kaydeden Serkizyan, bu durumun, çocuğunun psikolojik olarak etkilemesinden çekiniyor: “Bu yasayla birlikte, benim çocuğum üçüncü kez sınıf arkadaşlarını değiştirmek zorunda kalıyor. İlk olarak Dadyan’daydı. sonra da Feriköy’e geldik. Feriköy’deki arkadaşlarına alıştı ama şimdi kendinden büyük arkadaşlara alışacak. Kendini ezdirmemek için de daha fazla efor sarf edecek. Ermenice okuma yönünden, yaşça büyükler ondan 1-0 önde başlayacaklar.”

Serkizyan, bazı anne babaların bakanlığa dilekçe yazarak yeni eğitim yasasının değişmesini talep ettiklerini söyledi: “Bazı veliler, bakanlığa dilekçe yazarak durumu protesto edip, yasanın değişmesini talep ettiler. Ancak ben dilekçe yazmadım. Çünkü sonuç değişmeyecek, biliyorum. Yasa geçti, bundan öte sonuç var mı? Yeni eğitim yasası belki de iyi olacaktır ama bilemiyorum, hepimiz bakıp göreceğiz.”

‘Takdir almasın, mutlu olsun yeter’

Bir başka veli Linda Lara Süzme de aynı tedirginlikleri yaşıyor: “Kızımın üst sınıfa nazaran henüz tam olarak okuma yazma bilmemesi bende tedirginliklere yol açıyor tabii. Bir de, çocuğumun ‘başaramadım’ korkusuyla yüzleşmesi beni korkutuyor.” Kendisinin dilekçe göndermediğini belirten Süzme, dilekçelerin sonucu değiştirmeyeceği görüşünde: “Ben dilekçe göndermedim. Açık konuşmak gerekirse, gönderilen dilekçelerin de dikkate alınacağını hiç sanmıyorum. Zaten duyduğum kadarı ile dilekçe yağmuruna tutmuşlar Milli Eğitim Bakanlığını… Yine de değişen bir şey yok.”

Yeni eğitim sistemini doğru bulmadığını söyleyen Süzme, ülkede böyle yasaların var olmasının kendisini şaşırtmadığını da ifade ediyor: “Eğitim konusunda yürürlüğe girecek olan yasayı doğru bulmuyorum. Ancak, ülkede bu tür yanlış yasalarla karşılaşmak da artık beni şaşırtmıyor. Olan bitenden hiç memnun değilim. Benim tek isteğim çocuklarımın mutlu bir okul hayatı olması. Hiçbir zaman karnede pekiyilere, takdirlere kafa yoran bir anne olmadım. Mutlu olsunlar, benim için yeterli.”

Soru ve cevaplarla yenİ sistem

Bakanlık kamuoyundaki tepkileri dindirmek ve yeni sistemi daha iyi anlatabilmek için 58 soru ve cavapla 12 yıl zorunlu eğitim sistemini anlattı. Özellikle Ermeni okurları yakından ilgilendirecek olanların bir derlemesini sunuyoruz.

•          Okul öncesi eğitim hangi yaşta başlayacak?

Okul öncesi eğitime başlama yaşında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 36 ayını tamamlamış çocuklar okul öncesi eğitime başlayabileceklerdir. Ancak zorunlu temel eğitime başlama yaşı değişmiş olduğundan üst sınırda bir değişiklik söz konusudur. Buna göre, 30 Eylül tarihi itibariyle 37 - 66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48 - 66 ay arasındaki çocukların ise anasınıflarında okul öncesi eğitim almaları sağlanacaktır.

•          Zorunlu eğitime (ilkokula) başlama yaşı ne olacak?

2012 – 2013 öğretim yılından itibaren esasen 30 Eylül 2012 itibarıyla 60 ayını dolduran çocukların ilkokula başlamaları gerekmektedir. Ancak kamuoyunda yaşanan yoğun tartışmalar, talepler ve Bakanlık olarak değerlendirmelerimiz sonucunda Eylül sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların ilkokula kayıt yaptırmasına karar vermiş bulunuyoruz. 2012 - 2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66. ayını tamamlayacak çocuklar olan 30 Eylül 2007 tarihinde ve öncesinde doğmuş öğrencilerin okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezi sistemle yapılacaktır. Ancak, yaşça kayıt hakkı elde etmemiş olduğu halde fizikî ve ruhî gelişim yönünden hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar da velisinin yazılı isteği üzerine ilkokul eğitimine yönlendirilebilir.

•          2007 doğumlu bir çocuğun ailesi birinci sınıfa değil de anaokuluna çocuğunu vermek isterse ne olacak?

2007 yılı doğumluları doğum aylarına göre ayrıştırarak değerlendirmek gerekir. 30 Eylül 2007 tarihinden sonra doğan ve gelişim yönünden yeterince hazır olduğu düşünülen 61 - 66 ay arasındaki çocuklar ise velisinin istemesi halinde ilkokula yönlendirilebilecek, aksi halde okul öncesi eğitim kurumlarına devamları sağlanacaktır.

•          2011 - 2012 eğitim – öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri liselere nasıl geçecek?

2011 - 2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme Sınavı (SBS) ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının ilçe yöneticilerimizin koordinasyon ve takibi sonucunda tercihleri ve kapasite imkanları çerçevesinde genel liselere, imam hatip liselerine ve mesleki ve teknik liselere kayıt yaptırmaları sağlanacak ve bu e-okul sisteminden takip edilecektir.

•          Bu sistem özel okullara giriş konusunu değiştirecek mi? Üsküdar Amerikan, Avusturya Lisesi gibi okullar ortaokul bölümlerini tekrar açabilecekler mi?

Özel Yabancı Okullar ile Özel Okulları birbirinden ayırmak gerekmektedir. Özel okullar tamamen Türk eğitim mevzuatına tabi olup mevzuattaki her türlü değişikliklere uymakla yükümlüdür. Nitekim 222 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde “Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar ilköğrenimlerini resmi veya özel Türk ilköğretim okullarında yapmakla mükelleftir.” hükmü bulunmaktadır. Bu Kanun hükmü doğrultusunda yabancı okullar ortaokul açamazlar. Özel Türk okulları ise bağımsız ortaokul açabileceklerdir.

•          Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?

Azınlık okullarında okuyan öğrenciler için Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin Hayatı ders olarak okutulmayacaktır. Azınlık okullarında kendi dinleriyle ilgili dersler zaten okutulmaktadır

•          Aynı okul binasında ilkokulla ortaokul ya da ortaokulla lise uygulaması nasıl olacak?

Öncelikle belirtelim ki, yeni sistemde her üç kademenin de fizikî bakımdan bağımsız olması esastır. Bu nedenle şu anda tüm illerimizde bu yönde bir çalışma yürümektedir. Bu çalışma kapsamında hangi ilköğretim okullarının ilkokul, hangi ilköğretim okullarının ise ortaokul olacağına karar verilecektir. Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak düzenlenmesi sağlanacak, ayrıca ikili öğretimle her iki kademe öğrencileri farklı zamanlarda okulda bulunacaklardır.