Üç yeni KHK: Binlerce memur uzaklaştırıldı, belediyelere kayyum kapıda

Gece yarısı çıkarılan üç KHK ile binlerce kamu görevlisi işten çıkarıldı. Yurtdışında eğitim gören 158 öğrencinin öğrencilikle ilişkisi kesildi. Ayrıca mecliste geri çekilen ‘belediyelere kayyum’ uygulamasına benzer bir uygulama getirildi; Belediye ve bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulabilecek.

672, 673 ve 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

672 sayılı KHK ile arasında 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 24 merkez valisinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi kamudan çıkarıldı.

673 sayılı KHK ile hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya tekrar mesleğe dönmek isteyenler, iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla tekrar mesleklerine dönebilecek.

674 sayılı KKHK ile Adli Tıp Kurumu bünyesinde "Adli Bilişim İhtisas Dairesi" kuruldu.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınmasına ilişkin 672 sayılı KHK’ya göre,

* “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan” kamuda çalışan kişiler “haklarında başka işleme gerek kalmaksızın” kamu görevlerinden çıkarıldı. Ayrıca bu kişilere başka bir tebligat da yapılmayacak.

* Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve memuriyetleri alınacak, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilemeyecek, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

* Bu kişilerin her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona erdi.

* Silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edildi.

* Oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilecekler.

* Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

* Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak, pasaportları iptal edilecek.

* Kamu görevinden çıkarılanlar arasında büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adları ve sıfatları olanlar bu sıfatları kullanamayacak, bu sıfatların getirdiği haklardan yararlanamayacak.

*Kamudan çıkarılanlar arasında akademisyenlerin yanı sıra, 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 24 merkez valisi de bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yine 15 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı bşkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan 673 sayılı KHK’ya göre,

* Hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya tekrar mesleğe dönmek isteyenler, iki ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla tekrar mesleklerine dönebilecek.

* Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyeliklerinin sona erdi. 10 gün içinde 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılacak.

* Yurt dışında öğrenim gören “Milli güvenliğe tehdit”, “FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı” olduğu gerekçesiyle 158 öğrencinin öğrencilikle ilişkisi kesildi.

* Emekliye sevk onayı için belirlenen bir aylık süre OHAL süresince uygulanmayacak.

15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre,

* Adli Tıp Kurumu bünyesinde "Adli Bilişim İhtisas Dairesi" kuruldu.

* Adli Tıp Kurumu merkez teşkilatına 171, taşra teşkilatına ise 121 olmak üzere 292 kadro ihdas edildi.

* Belediye Kanunu’na eklenen fıkrayla belediye başkanı, başkan vekili ya da meclis üyesi “terör veya terör örgütlerine yardım yataklık” suçlarıyla görevden uzaklaştırılır, tutuklanır, kamu hizmetinden uzaklaştırılır, başkanlık sıfatı sona ererse yerine “görevlendirme” yapılacak. Ayrıca Valilik, belediye hizmetlerinin aksatılmasının “şiddet ve terör olaylarını” olumsuz etkilediğini belirlerse bu hizmetler Yatırım Hizmetler ve Koordinasyon Başkanlığı’nca yaptırılacak

* Belediye ve bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulabilecek. Bunun için ilgili valiliğin belediye ve bağlı idare imkanlarının “terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla yararlanıldığını”  tespit etmesi yeterli olacak.

* 4 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133'üncü maddesi uyarınca kayyum atanmasına karar verilen şirketlerdeki kayyumların görevi sona erdi. Satış ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılacak.

* Sahil Güvenlik Kanunu’nun 15. Maddesi, 4. fıkrasındaki “sıkıyönetim" ifadesi kaldırıldı. (EA)

 

Kategoriler

Güncel Türkiye GündemYazar Hakkında