Her yönüyle Ermeni kimliği konferansı

7-8 Ekim’de, Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda ‘21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm’ başlıklı, akademik bir konferans düzenleniyor.

Hrant Dink Vakfı ve Hamazkayin Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği’nin işbirliği, Kalust Gülbenkyan Vakfı ve İsveç Konsolosluğu’nun desteğiyle 7-8 Ekim’de, Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda ‘21. Yüzyılda Ermeni Kimliğine Eleştirel Yaklaşımlar: Kırılganlık, Direnç ve Dönüşüm’ başlıklı, akademik bir konferans düzenleniyor.

Ermeni kimliğinin ana özellikleri, zaman-mekân boyutları, soykırım inkârı, kimliğin oluşmasında sınıf, din, cinsiyet ve yaşın siyaseti gibi pek çok farklı konunun ele alınacağı konferans, Rakel Dink ve Meguerditch Meguerditchian’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Panellere diasporadan, aralarında Khatchig Tölölyan, Hratch Tchilingirian, Razmik Panossian, Rubina Peroomian’ın da bulunduğu pek çok akademisyen de katılıyor. 

Konferans programı şöyle: 

 
 7 EKİM CUMA
 
 
   
09.00 - 09.30
 
 
açılış konuşmaları Rakel Dink
 
Meguerditch Meguerditchian
 
 
Hrant Dink Vakfı
 
Hamazkayin Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği
 
 
09.30 - 10.15
 
açılış tebliği Khatchig Tölölyan  
10.15 - 11.00
 
Panel 1
Kavramsal Tartışmalar                                      
 
Hratch Tchilingirian
 
Razmik Panossian
Ermeni Kimliğinde ‘Ermeni’ Olan Nedir?
Anavatanlar ve Diasporalar: Multilokal Ulusal Kimliğin İnşası
11.15 - 12.30 Panel 2
Soykırım Sonrası Tezahürler
 
 
oturum başkanı:
Melissa Bilal
Mehmet Karasu, Melek Göregenli, Remziye Yeşilyaprak
 
Deanna Cachoian-Schanz
 
 
Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği
 
 
Anita Toutikian
 
Gençlerin Bakış Açısıyla 1915: Türkiye-Ermenistan Karşılaştırması
 
 
 
Uzam (-Olmayan) Yerde:  Kimlikler, Aidiyetler ve Anadilleri Arasında Ulusötesi Ermeni Feminist Diyaloglar
 
Soykırımdan Sonra 4. Kuşakta Soykırım Belleği ve Öznelliklerin Oluşumu: Türkiye, Ermenistan ve Diasporada Ermeni Gençleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
 
1915’ten 2015’e Ermeni Sanatı ve Kolektif Kimlik:  Yerinden Edilmiş Ermeni Diaspora Sanatının Gelişim Aşamaları (Lübnan Örneği)
 
13.45-14.45 Panel 3
Diaspora Kimliklerive Zaman-Mekânsal BoyutlarıI
 
oturum başkanı:
Hratch Tchilingiryan
Harout Ekmanian
 
 
Elli Ponomareva
 
 
Maral Kurkjian
 
Anlatı Üzerindeki Hak: Son 100 Yılda Halepli Ermeniler
 
 
Tiflis Ermeni Topluluğunda Diaspora Kimliğinin İnşası
 
 
Fransa’da Ermeni Gençlerin Kimlik İnşası:  Okul ve Aile Ortamlarında Kültürel Sosyalleşmenin Etkileri
 
15.00 - 16.15 Panel 4
Diaspora Kimlikleri ve Zaman-Mekânsal Boyutları II
 
oturum başkanı:
Ferhat Kentel
 
 
Carel Bertram
 
Rubina Peroomian
 
 
Konrad Siekierski
 
 
Anna Ohannesian Charpin
 
 
Amerikalı Ermeniler ve Anadolu Kimliği: ‘Ev’ ile Karşılaşmak
 
Amerikalı Ermeni mi, Ermeni Kökenli Amerikalı mı? Amerika’da Soykırım Sonrası Koşullar, Durumlar ve Kimlik Dinamikleri
 
Günümüz Romanya’sında Ermeniler: Topluluğun Oluşumunda Diaspora ve Kurumlarının Rolü
 
Güney Ürdün’de Ermenilerin Torunları: Ermeni Kimliğini Sorgulamak
 
16.30 - 17.30 Panel 5
Ulusal Kimlik Olarak ‘Ermeni’
 
oturum başkanı:
Ardaşes Margosyan
Suren Danielyan
 
 
Harutyun Marutyan
 
 
Rouben Galichian
Ermenistan’da Temel Kimlik Meselelerinin Kırılganlığı
 
1990 Yılında Yapılan 24 Nisan Yürüyüşü ve ‘Soykırım Kurbanı’ Söyleminden Kurtulma Biçimleri
 
 
2600 Yıllık Haritalar Ekseninde Kimlik

8 EKİM CUMARTESİ      
09.30 - 10.30 Panel 6
Ermeni Kimliğinin Dinî Sınırları
 
Christopher Nicholas Sheklian
 
Arda J. Melkonian
 
 
Anatolii Tokmancev
Etnik-Dinî Kimlik Açsından Laik Hukukun Açmazları
 
‘Gayri Ermeni’? Ermeni Kimliğine Meydan Okuyan Ermeni Evanjelik (Protestan) Ruhban Sınıfı
Ermenistan’da Yehova Şahitleri: Milliyetçi Olmayan Bir Mezhepte Milliyetçilik
 
10.45 - 11.45 Panel 7
Türkiye’de Ermeniler – I
 
oturum başkanı:
Ohannes Kılıçdağı
 
Hrag Papazian
 
Emre Can Dağlıoğlu
 
 
Ararat Şekeryan
Türkiye’de Ermeniler ve Öteki Ermeniler
 
12 Eylül Rejimi ve Türkiyeli Ermeni Kimliğinin Yeniden Dizaynı
 
 
Yeniden Doğuştan Yok Oluşa: Mütareke Dönemi Ermeni Entelijansiyası ve Batı Ermenistan’ın Kayıp Marşları, 1918-1919
 
 
13.00 - 14.15 Panel 8
Türkiye’de Ermeniler - II
 
oturum başkanı:
Hülya Adak
Mehtap Tosun
 
 
Pınar Karakılçık
 
 
Mahir Özkan
Eden Naby
Kolektif Bellek Aracılığıyla  Kimliğin Geri Çağrılması ve “Kendi”nin Yeniden İnşası: Dersim Ermenileri
 
Düşmanın Ülkesi ve Ninelerin Dili: “Çok afedersiniz Türkçeyi Türklerden eyi konuşuruk”
 
Hemşinliler ve Ermeni Kimliği
 
21. Yüzyılda Kimliğin Korunmasında Süryaniler ve Ermeniler Arasındaki Ortaklıklar
14.30 - 15.45 Panel 9
Edebiyatta Kimliğin Temsili
 
oturum başkanı:
Rubina Peroomian
Murat Cankara
 
Nareg Seferian
 
 
 
Arto Vaun
 
 
Siranush Dvoyan
‘Biz’ ile ‘Onlar’ Arasında:  ‘Öteki’nin Dilinde (bir) Tanıklık
Amerikalı Ermeni Kimliğiyle Yüzleşmek:  Michael Arlen’in ‘Ararat Yolculuğu’ ve Peter Balakian’ın ‘Kaderin Kara Köpeği’ Adlı Eserlerinde Yer Alan Tanıklıklar
Verili Olan – Yapılı Olan: Farklı Evrenler Arasında Çokdilli Şair
 
 
Fransız-Ermeni Diaspora Edebiyatında Modernleşme Süreci
16.00 - 18.00 kapanış forumu
Güncel Pratikler – Gelecek Yönelimleri
 
moderatör:
Karin Karakaşlı
Razmik Panossian
Silva Kuyumcuyan
Arus Yumul
 Yazar Hakkında