Sassounyan: "Türk yetkililerden ortak taleplerde bulunalım"

Ahmet Davutoğlu’nun Türk Dış politikasında denenmemişi deneyerek Diaspora'yla diyaloğa geçileceğini açıklaması ve bu planın hayata geçirilmesi üzerine diasporayı bu görüşmelere ‘safça yaklaşmaması’ yönünde uyaran California’lı gazeteci Harut Sasounyan, bu kez Türkiye’den taleplerini sıraladı. Önceki yazılarının çokça tartışıldığını söyleyen Sassounyan, müzakerelerde izlenmesi gereken yolları tartışmaya açtı.

Amerika'daki Ermeni Diasporası'nın etkin isimlerinden Harut Sassounian, Armenian Weekly için kaleme aldığı yazıda Ermenilerin Türkiye ile müzakere sürecine girmeden önce bir birleşik heyet oluşturması gerektiği görüşünü dile getirdi. Sassounyan 6 Haziran’da kaleme aldığı yazısında, Ermenilerin dikkat etmesi gereken iki meseleye dikkat çekti. Sassounyan’a göre Ermeniler Türkiye ile müzakerelere başladığında Diaspora'yı kimin temsil edeceğini ve Ermenilerin Türkiye hükümetinden talep edeceği önde gelen ilkeleri belirlemesi gerektiğini belirtti.

Türk basını tarafından da alıntılanan makaleye göre bu konunun tüm dünyadaki Ermeniler tarafından tartışılması gerektiği, ideal olanın ise Diaspora'yı temsil edecek kişilerin farklı ülkelerde yürütülecek seçimlerle belirlenmesi olduğunu belirtiliyor.

Diaspora temsilcilerinin Ermenistan Hükümeti ile eş güdümlü çalışması ve Ermenistan'ın üç büyük siyasi partisi ile hükümet temsilcilerinin katılımıyla birleşik bir müzakere heyetinin oluşturulması gerektiğini ifade eden Sassounian; heyetin daha kapsayıcı olması için sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye'de yaşayan Ermenilerin katılımının sağlanabileceğini belirtiyor.

Yahudilerin başına gelen 'Holokost'tan farklı olarak, Ermenilerin ana yurtlarından sürüldüğünü belirten Sassounian, hiçbir tazminatın bu bedeli karşılayamayacağını ifade edip, toprak talebinin dile getirilmesi gerektiğini söylerken ‘Birleşik Müzakere Heyeti’nin Türkiye'den talepleri için kendi şablon listesini sıralıyor.
 

Sassounian’ın kendi şablon talepleri ise şöyle;

 

 • Soykırım kurbanlarının tüm kayıpları tazmin edilmeli.
   
 • Türkiye’deki tüm dini yapılar restore edildikten sonra İstanbul'daki Ermeni Patrikliği'ne iade edilmeli.
   
 • Ermenilere ait el konulan bütün mülkler hak sahiplerine iade edilmeli.
   
 • Ermenistan Cumhuriyeti'nin Trabzon limanını ticari faaliyet amaçlı kullanımına ilişkin özel izin verilmeli.
   
 • Ermenilere Ararat, Ani ve diğer tarihi yerlere gidiş amaçlı vizesiz giriş hakkı tanınmalı.
   
 • Türkiye'nin Ermeni Soykırımı'nı inkâr eden resmi politikası sonlandırılmalı ve Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi iptal edilmeli.
   
 • Ermenistan ve Karabağ'a yönelik tüm düşmanca politikalar sonlandırılmalı.

 

Kategoriler

Güncel Diaspora