Fotoğraf nedir, niçin çekilir?

Beyoğlu’nda faaliyet gösteren sanat galerisi ALAN İstanbul, 5 Ocak’ta ziyarete açılacak ‘New Photography II’ (Yeni Fotoğraf II) başlıklı sergide, dokuz fotoğraf sanatçısının çalışmalarını bir araya getiriyor.

Rafal Milach, Aras Gökten, Miguel Angel Tornero, Weronika Gesicka, Esther Hovers, Cihad Caner, Öncü Hrant Gültekin, Rehan Miskci ve Hannes Wiedemann’ın yer aldığı sergi, “Fotoğraf nedir? Varsa sınırları nerelerdir? Sanatçılar fotoğraf vasıtasıyla günümüz dünyasıyla nasıl uğraşmakta, onunla nasıl iletişime geçmektedir? Hikâye anlatıcılığının olası yeni yolları nelerdir? Fotoğrafçılar başka mecralardan yararlanırken fotoğrafla nasıl oynayabilirler?” gibi soruları gündeme getiriyor. 

Küratörlüğünü Seda Yıldız’ın üstlendiği ‘New Photography II’ sergisi, başka disiplinlerle de ilişki içinde olan analog ve dijital fotoğrafı ele alarak, Türkiye’den ve farklı ülkelerden sanatçıların fotoğraf mecrasına yaklaşımlarını, buluntu ya da özgün fotoğrafları kullanarak anlatı yaratma yollarını araştırıyor. Üslup ve yöntem bakımından birbirinden ayrışan yapıtlar, güncel meseleleri sorguluyor. Sergideki işler dört ana başlık altında toplanıyor: ‘Modern Toplumun Eleştirisi’, ‘Yeni Belgesel’, ‘Dijital Çağda Analog Deneyimi’, ‘Üslup Kırılmaları’

Aras Gökten, kentsel mekânı ve yabancılaşma olgusunu incelerken, Hannes Wiedemann ‘sayborg’lara odaklanarak insanın teknolojiyle ilişkisini ele alıyor. Esther Hovers toplumsal alandaki akıllı gözetim sistemlerini analiz ederek, iktidar, politika ve kontrolün ifa edilme şekillerini araştırıyor. Miguel Angel Tornero fotoğrafa nihai bir nesne olarak değil, bir tür hammadde olarak yaklaşıyor. Rehan Miskci arşiv fotoğraflarını parçalarına ayırıp, kimlik temasına odaklanan yarı soyut kolajlar yapıyor. Cihad Caner, hiyerarşik olmayan bir tavırla objeler, hayvanlar ve doğa gibi insan dışı unsurlarla ilişki içinde kendi köklerini fotoğraflarının konusu haline getiriyor. Öncü Hrant Gültekin şehir portreleri enstantaneleri için farklı kameraların imkânlarını deneyimleyerek analoğa şans tanıyor. Weronika Gesicka ise bir imge bankasından bulduğu, eski dönemlere ait imgelerle, değiştirilmiş ve yeni bağlamlarına oturtulmuş kolajlar yaratıyor.

Sergi 5 Şubat’a kadar ALAN İstanbul’da görülebilir. 

Etiketler

ALAN İstanbul


Yazar Hakkında