Kemal Çiçek: 'Ermeniler tazminatı İngilizler'den istesin'

1914 yılında zorunlu göçe tabi tutulan Ermeniler'in mülklerinin satışından ele alınan 5 milyon Osmanlı altınının adresi belli oldu. TTK başkanı Kemal Çiçek'in yabancı kaynaklara ve Osmanlı arşivlerine dayandırdığı belgelere göre Alman Bankası Reichsbank'a transfer edilen paraya savaş tazminatı olarak galip devletler tarafından el konulduğu aktarılıyor. Çiçek'e göre tazminat taleplerinin en önemli kalemi olan bu paranın adresi İngiltere.

Bugün Gazetesi'nden Hasan Bozkurt'un değişiklik yapmadan aktardığımız haberine göre, Diaspora Ermenileri tarafından sık sık dile getirilen Ermeniler'in satılan mallarına ait paranın izine ulaşıldı. Alman bankası Reichsbank'a transfer edilen paraya Müttefik devletleri savaş tazminatı olarak el koymuş.

I. Dünya Savaşı'nda Anadolu'dan göç eden ve tehcire uğrayan Ermeniler'e ait olduğu belirtilen 5 milyon Osmanlı altını değerindeki kayıp paranın sırrı çözüldü.

Türk Tarih Kurumu'nun (TTK) Emval-i Metruke Komisyonu'na ait belgeler üzerinde yaptığı iki yıllık araştırma sonucunda bugünkü değeriyle 1 milyar 300 milyon sterlin olan Osmanlı altınına I. Dünya Savaşı'nın galip devletlerince el konulduğu ortaya çıktı.

Savaş tazminatı olarak paraya el koydukları anlaşılan İngiltere'nin bir grup Britanya vatandaşı Kanadalı Ermeni'ye bu paradan ödeme bile yaptığı belirlendi.

Taznminatın en önemli kalemi

TTK Ermeni Araştırmaları Merkezi'nde çalışan Prof. Dr. Kemal Çiçek paranın akıbetini ortaya çıkardı.

Ermeniler'in tazminat taleplerinin en önemli kalemi olan parayla ilgili sürecin başlangıcı I. Dünya Savaşı'na gidiyor. Tehcir edilen ve göç eden Ermenilerin geride bıraktıkları ev, arsa ve tarla gibi gayrimenkulleri 'Emval-i Metruke' yani geride bırakılan mal ilan edilerek tasfiye ediliyor. Bugünkü değeri 1 milyar 300 milyon sterlini bulan 5 milyon Osmanlı altını para elde ediliyor.

İttihatçılar bu parayı (1915'te 22 milyon dolara denk geliyor) Eylül 1916 tarihinde Berlin'de Reichsbank'a transfer ediyor. Ermeniler'in iddiasına göre para, İttihat ve Terakki'nin üç önemli ismi Cemal, Talat ve Enver Paşaların müstear ismiyle Alman bankasındaki şahsi ortak hesaplarına yatırılıyor.

Yine Ermenilerin iddialarına göre Osmanlı'nın kendilerinden aldığı mallardan elde edilen 5 milyon altın liraya ittifak devletleri İngiltere, Fransa ve İtalya, galip geldikleri I. Dünya Savaşı sonunda tazminat olarak el koyuyor.

'İngiltere'den istesinler'

Bütün bu tartışmaları değerlendiren Prof. Kemal Çiçek, Ermeniler'in olduğu iddia edilen 5 milyon liranın izini 2 yıl boyunca sürdüklerini söyledi.

Çiçek, ABD, İngiltere ve Almanya arşivlerinde el konulan paranın nasıl harcandığına dair bilgiye ulaşamadıklarını aktardı. Osmanlı'dan Alman bankalarına yatırılan 5 milyon ve 6,5 milyon liralık iki farklı meblağ bulunduğuna dikkat çeken Çiçek, 'Ermeniler'in olduğu iddia edilen 5 milyon liraya İngiltere ve müttefikleri savaş tazminatı olarak el koymuş ve bu parayı nerelerde harcadığına dair bir vesika bırakmamış.

Bildiğimiz kadarıyla bu 5 milyon liradan bütün Ermeniler'in haberi var, zira Kanadalı bir grup genç Ermeni, Britanya vatandaşı olmalarından cesaret alarak bu parayı talep ediyor ve İngiltere'den 5000 sterlin almayı başarıyorlar. Bu durumda İngiltere o tarihte el konan paranın Ermeni parası olduğunu kabul etmiş olmalı. Yoksa neden Ermeniler'e ödeme yapsın. Ayrıca Ermeni Dostları Derneği'nin genel sekreterliğini yapan İngiliz Yarbay Corbyn Ermeniler'e dayanarak 1930 itibariyle paradan sadece 200 bin lira kaldığını belirtiyor. Türkiye'den tazminat talep eden Ermeni diasporası paraya el koyan İngiltere'den veya müttefiklerden neden talepte bulunmuyor? Asıl adres müttefikler, özellikle de İngiltere' değerlendirmeler yaptı.

Senatörler devreye giriyor

Lozan Barış Anlaşması sonrasındabazı ABD senatörleri de1921 yılındaMüttefiklerin hesaplarına transfer ettikleri 5 milyonun Ermenilerin el konan emval-i metrukemallarının parası olduğunu iddiaediyor. İddialar üzerineABD Dışişleri Bakanlığı, Londra, Berlin ve İstanbul elçiliklerini yeni vebağımsız bir araştırmayürütmeklegörevlendiriyor. Bu soruşturma1925 yılının Mart-Temmuz ayları arasında yapılıyor. YineAmiral Bristol tarafından titizliklehazırlanmış bir rapor olarak Washington'agönderiliyor.

ABD 5 milyon liranın peşinde

Ermeniler'in kayıp parasının peşine 1920'li yıllarda ABD'nin de düştüğü anlaşıldı. O dönemde Ermeni tehcirini konu eden haberlerin sık sık gündeme gelmesi üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı da tazminat olarak itilaf devletlerince transfer edilen 5 milyon altın liranın kökeni konusunda çalışmalar yaptığı tarihi belgelere yansıdı.

ABD Dışişleri Bakanı Evan Hughes'ın İstanbul'daki elçi Amiral Bristol'den 12 Şubat 1921 tarihinde 'Müttefik hesaplarına aktarılan 5 milyon lira altının kaynağını araştırması ve aydınlatması' içerikli gönderdiği telgraf bulunuyor. Bristol'ün Dışişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine hazırladığı 22 Mayıs 1925 tarihli raporunda, banknot için ayrılan 6,5 milyon liradan 5,2 milyon liraya müttefikleri tarafından el konulduğu teyit ediliyor.

Para Müttefikler'e pay edildi

Emval-i Metruke parasına müttefiklerce el konulduğuna İngiliz donanmasında deniz yarbayı rütbesinde bir asker ve aynı zamanda 'Ermenistan'ın Dostları' adındaki bir derneğinde sekreteri olduğu anlaşılan F.C. Corbyn'nin araştırması da ışık tuttu. 1932 yılında yayımlanan Corbyn'nin araştırmasına göre ise 5 milyon Osmanlı altını 23 Kasım 1923 yılında Osmanlı devletinden tazminat hakkı olan vatandaşlarına dağıtılmak üzere müttefiklerce pay edildi. Üstelik yapılan anlaşmaya göre bu tazminat parasından Ermeniler'in bir kuruş bile alma hakları yoktu. Yine Corbyn'nin araştırmalarına göre o tarihlerde İngiltere'nin elinde sadece 200 bin sterlin kalmıştı.