“Maşalyan’ın gitmesi kayıp olur”

Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan’ın Patrik Genel Vekili Ateşyan’ı suçlayarak görevlerinden istifa etmesi, vakıfların yöneticilerini de harekete geçirdi. Yöneticiler, konunun ele alınacağı geniş toplantı öncesinde gelişmelerle ilgili fikirlerini Agos’la paylaştılar.

İstifayı eleştirenler olsa da, hâkim görüş Maşalyan’ın kaybedilmemesi gerektiği ve yöneticiler olarak artık net bir ses vermelerinin kaçınılmaz olduğu yönünde.

“Cemaat kan kaybediyor”
İskender Şahingöz - Ortaköy Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı

Böyle kıymetli, donanımlı bir kişinin Türkiye’den gitmemesi gitmemesi için gereken gayreti göstermemiz lazım. Sırpazan’ın ayrılması, İstanbul cemaati için büyük bir kayıp olur. Bütün hadise Aram Sırpazan’ın süreci uzatmasından kaynaklanıyor; bu süreci oluruna bırakmıyor. Onun demesine göre, biz müracaatı yapalım, referandum sonrası her şey olsun bitsin... Buradaki tek artniyet, Aram Sırpazan’ın duruşudur. Cemaat kan kaybediyor, bunu özellikle vurgulamak isterim. Kiliselerimizdeki imanlı insanlar azalıyor. İstediği kadar Patrik Genel Vekili olsun, hiçbir önemi yok. Bu yaşanan hadiseleri toplum hak etmiyor. 

“Deklarasyon yayımlayacağız”
Harutyun Şanlı - Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı Başkanı ve VADİP Sekreteri

Birincisi, biz bir acil toplantı organize ediyoruz. Konu, Sahak Sırpazan’ın böyle bir durumda istifa etmesi. Bu konuda sadece VADİP olarak değil, VADİP ve bütün cemaatin ilgilileri olarak bir toplantı yapacağız. Cemaat büyüklerimiz, eski yöneticilerimiz ve hatta yöresel derneklerin de katılımıyla, çoksesli bir toplantı olacak. Hem Sahak Sırpazan’ın dönmesi için çaba sarf edeceğiz, hem de seçim sürecinin lağvedilmemesi için bir deklarasyon yayımlamayı düşünüyoruz. Sahak Sırpazan’ın gitmesi İstanbul cemaati için büyük bir kayıp olur; onu kaybetmemek için elimizden geleni yapacağız. Aram Sırpazan zamanında bize seçim için söz verdi ama şimdi kapalı kapılar ardından “Bu seçimi yaptırmam” diyorsa, ben onun din adamlığını ve inanılırlığını sorgularım. 

“Sürecin uzaması bizim suçumuz”
Bedros Şirinoğlu - Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı ve VADİP Başkanı 

Bu üzücü bir olaydır. Özellikle bize örnek olan ve inandığımız din adamlarının bu şekilde hareket etmesi beni ve cemaatimizi üzmüştür. Sahak Maşalyan’ı aramıza döndürmeyi başarırsak, cemaatimiz için çok iyi olur. Seçime gelecek olursak; ben sayın Cumhurbaşkanı’na seçim olaylarını iletmiştim, o da bu sürecin uzadığını ve haklılığımızı dile getirmişti. Referandumdan sonra bu işin hemen, birbirimizi kırmadan, barış içerisinde yapılması lazım, çünkü cemaat dağılıyor. Birlik olmamız ve doğruları söylememiz lazım. Beni üzen başka bir olay var. Bazı arkadaşlar diyor ki, “Seçimi Bedros yaptırmıyor.” Ne alakası var! Benim böyle bir durumda tarafsız olmam lazım. Milletin kafasını çelmeye hakkım yok. Herkes karar verecek ve herkesin kararına saygı duyulacak. Seçim süreci uzadı, evet, ama bu devletin suçu değil, bizim de suçumuz. Sahak Sırpazan çok iyi bir vaiz; madem bu kadar olumsuzluklar vardı, niye bu kadar zaman bekledi, yoksa geç mi uyandı? Ben din adamlığını çok severim ama cemaat ne derse odur.

“İstifa doğru”
Harun Keçecioğlu

İstifayı doğru buluyorum ve bu gerekliydi ama konuşmasında bazı eksiklikler var. Topluma bu şekilde konuşmaması gerekirdi. 

“Sahip çıkılmalı”
Manuk Öğer - Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı

Sahak Sırpazan’ın istifası gerçekten üzücü. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nde iki tane sırpazanımız var ve biri istifa ediyor. Buna sebep olan şeylerin çözülmesi lazım. Sahak Sırpazan gibi bir değerin kaybolmaması, ona sahip çıkılması lazım.

“Kimse Sahak Sırpazan gibi basiretli çıkmadı”
Hosrof Köletavitoğlu - Müteşebbis Heyeti İkinci Başkanı

Bu kadar basiretsizlik içerisinde, bir kişinin böyle basiretli bir çıkış yapması gerçekten güzel bir şey. Üzerine birçok görev düşen bu kadar insanın hiçbir şey yapmadığı noktada, Sahak Sırpazan üzerine düşeni hep yapmaya çalışmış fakat çeşitli tehditlerden ötürü yapamamıştır. Aram Sırpazan’ın yaptığı hareketleri adlandırıp, onların baskısına dayanamayarak istifadan başka bir çare görmemiş olmak, durumun geldiği noktayı işaret ediyor. Bu kadar basiretsiz insanın arasında Sahak Sırpazan’ın tavrı çok saygıdeğerdir; çünkü hiç kimse bu kadar tehdidin içinde hiçbir işi yürütemez. Ben başka din adamlarının çıkıp istifa edeceklerini düşünmüştüm fakat hiç kimse Sahak Sırpazan kadar basiretli çıkmadı. İstifa da bir çare değildir aslında; esas olarak halkın bir şeyler yapması lazım. Bu işi halk benimsemeli, çünkü yöneticilerimizin kapasiteleri bu kadar, daha fazla değil. Bu curcunadan çıkılabilmesi için halkın artık “Bu benim seçimim” demesi lazım. Sorumluluğu olan ama yetkisi olmayan Müteşebbis Heyeti de yeterli değil, çünkü bizde yaptırımı olmayan kimse, yaptırım uygulamayan hiçbir kurum çalışamaz.  

“Bir karar çıkmalı”
Toros Alcan - Azınlık (Cemaat) Vakıfları Temsilcisi, Vakıflar Meclisi üyesi

Çok üzücü bir olay... Patrik seçimi ve Sahak Maşalyan Sırpazan’ın yazdığı çok ağır mektup ve mektubun içinde yer alan tüm suçlamanın ve eleştirinin de göz önüne alınacağı büyük bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda bir aksiyon programı ve bir karar uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu karar uygulandığı zaman herkesin buna saygılı olmasını ve karar çıkmadıkça toplantının terk edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada oluşacak karara ağır bir muhalefetimiz olmazsa biz uygularız. Ama hiç tasvip edemeyeceğimiz bir karar çıkarsa, olması gerekenle ilgili açıklamamızı yaparız.

“Sürecin uzamasını anlamıyorum”
Melkon Karaköse - Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı Onursal Başkanı

Ben bu sekiz senelik süreci hiç hoş bulmuyorum. Her gün kendimi yargılıyorum, biz nereye doğru gidiyoruz diye. Biz İstanbul azınlık cemaatleri içinde en iyi organize olan cemaattik ama ne olduysa bu sekiz sene içinde maalesef geriye doğru gitmeye başladık. Bir otorite kuramadılar, herkes kendi kafasına göre hareket etti. Sahak Sırpazan’ın çıkışı bu birikimin sonucu ama Sahak Sırpazan gibi birinin konumu da bu çıkışa müsait değil, çünkü Sahak Sırpazan hakikaten fevkalade eğitim görmüş ve müritleri olan bir din adamıdır. Bu sekiz senelik süreç nasıl yanlış ise, Sahak Sırpazan’ın çıkışı da o kadar yanlış. Kendi ifadesine göre çok kötü şeyler yaşamış, buna saygı duyuyoruz. Bu sekiz seneyi atlattık ve kısa bir süreç kaldı bana göre, çünkü Bedros Şirinoğlu’nun Ankara’da doğru konuştu. Sahak Sırpazan orada ne konuşulduğunu biliyordu. Böylesine bir çıkış yapmasını ben şahsen yadırgadım ve yanlış buluyorum; tahmin ediyorum ki istifasını geri alacaktır. Aram Sırpazan bu cemaate çok şey yapmıştır. Ahtamar Kilisesi’nin açılmasını, Diyarbakır Kilisesi’nin yapılmasını ona borçluyuz ama bu süreci niye bu kadar uzattı anlamıyorum. Diaspora Ermenilerinden çok tepki aldı. Ben bu mektuptan şunu anlıyorum ki, Sahak Sırpazan’a kendi arkadaşları yanlış yaptı. 

“Gitmek doğru değil”
Mesut Özdemir - Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi Vakfı Başkanı 

Çok üzüldüm. Böyle bir yönteme başvurulması canımızı sıktı. Zaten Sırpazan’ın konuşmalarında bizi yönelik suçlayıcı ifadeler vardı. Patriklik seçimine girmek istemiyorum. Ama ortada insani bir durum var, vicdani bir durum var; çok rahatsız etti beni. Bu durumdan bir an önce dönülmesi gerekiyor, çünkü böyle bir din adamına İstanbul’un gerçekten ihtiyacı var. Birden bire bırakıp “Ben kızdım” diye gitmeyi de çok doğru bir yaklaşım olarak değerlendirmiyorum. Sırpazan’ın durumu dingin bir ruh haliyle değerlendireceğini, diğer din adamlarının da durumu buna göre değerlendirme yapacağını düşünüyorum.

Kategoriler

Toplum Kilise


Yazar Hakkında

1992 İstanbul doğumlu. Agos Gazetesi Toplum Editörü. Ermeni toplumu gündemi, sosyal etkinlikleri ve yaşamı üzerine haberler yapıyor.