KHK Komisyonu belli oldu

KHK’lere itirazları değerlendirecek olan OHAL Komisyonu’nun başkan ve üyeleri belirlendi. Komisyon başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi.

KHK Komisyonun kurulmasından yaklaşık 4 ay sonra komisyon üyeleri belirlendi. 

Komisyon başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahaddin Menteş getirildi.  

Komisyon üyeliğine ise şu isimler seçildi:

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Esat Işık, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) üyesi Salih Tanrıkulu.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması, OHAL kapsamında çıkarılan 23 Ocak 2017 tarihli 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kararlaştırılmıştı.

Komisyon’un kurulmasına ise 2 Ocak 2017’de düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında karar verilmişti.

Komisyonun görevleri

- OHAL kapsamında doğrudan KHK'lerle tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

- Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi işlemler hakkında başvuruları değerlendirecek ve karar verecek. 

- OHAL kapsamında yürürlüğe konulan KHK'lerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemleri görüşüp karara bağlayacak.

Komisyon, 685 sayılı KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi, bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular valilikler aracılığıyla yapılacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilecek.

Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan KHK'lerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren 60 gün içinde, bu tarihten sonra yürürlüğe konulan KHK'lerle ilgili olarak ise Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacak.

Komisyonun kararlarına karşı HSK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

Etiketler

KHK OHAL KHK Komisyonu


Yazar Hakkında