'Yanyana Ortak Bir Gelecek' eğitim kampı başvuruları bekliyor

RUMVADER ve Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı, Müslüman olmayan azınlık gençleri için sivil toplum ve savunuculuk, yaygın eğitim ve AB projeleri konusundaki kapasitelerini arttırmak üzere bir eğitim kampı düzenliyor. 24-27 Temmuz arasında düzenlenecek kampa başvuru için son gün 13 Temmuz.

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul`da Heybeli̇ada`daki Aya Tri̇ada Manastiri’nda bir eğitim kampı düzenleniyor.  

Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin vereceği eğitim kapsamında Müslüman olmayan azınlık toplumları ve vakıfları arasında hedeflenen yoğun işbirliği için ihtiyaç duyulan insan kaynağının, sivil toplum ve katılım, yaygın eğitim ve AB projeleri konusundaki kapasitelerini arttırmak amaçlanıyor.  

Üniversite çağındaki azınlık gençlerine verilecek olan eğitim sonunda katılımcılar, “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” başlıklı AB projesinin yerel uygulamalarında aktif rol üstlenecek ve azınlık vakıflarının gelecekteki çalışmalarına yön verecek stratejik bir vizyon oluşturacak.  

Projenin amaçları arasında yanlış anlamaları ve nefret söylemini bertaraf etmek, Müslüman olmayan azınlık toplumlarının tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından korkuyu ve bilgisizliği azaltmak, kültürlerarası diyalogu güçlendirmek, insan haklarını, siyasi çoğulculuğu ve demokratik katılımlarını sağlamlaştırmak, azınlık üyelerinin Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına katılımını çoğaltmaya katkıda bulunmak amaçlanıyor.  

Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), İstanbul Süryani Vakfı, Musevi Cemaati’ni temsilen Şalom Gazetesi, Malatyalı Ermeniler Derneği HAYDER, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın proje ortakları arasında yer aldığı eğitim programı 24-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.  

13 Temmuz’da kadar buildingtogether@rumvader.org adresine gönderilecek başvurularda CV’nin yanı sıra gençlerin hangi Azınlık toplumuna mensup olduğunun ve daha önce sivil toplum çalışmalarında bulunup bulunmadığının da belirtmesi talep ediliyor. 

iletişim ve ayrıntılı bilgi için: www.rumvader.org

 

Kategoriler

Güncel AzınlıklarYazar Hakkında