Yapılamayan Vakıf seçimleri Meclis’te gündeme geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 130 maddelik “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı” görüşmeleri devam ediyor. Tasarının görüşülmesi sırasında HDP Milletvekili Garo Paylan cemaat vakıflarının beş yıl önce seçim yetkisinin ellerinden alındığını, bu yüzden de kan kaybettiğini dile getirerek Hükümet’e seslendi. Paylan’ın “Beş yıl önce sandık yetkimizi elimizden aldınız, cemaat vakıfları seçim yapamıyorlar. Sekiz yıldır da patriğimizi seçemiyoruz.” demesi üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal “Kim vermiyor? Hangi bakanlık? Söyleyeyim ona ben” yanıtını verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 130 maddelik “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Tasarısı” görüşülüyor. Tasarıda, vakıflarla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Oturum sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi üzerine görüşmeler de yaşandı.  Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri de komisyonda yer aldı.

HDP İstanbul Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Garo Paylan düzenleme üzerine söz alarak bazı açıklamalarda bulundu.

Paylan: “Ermeni’nin, Rum’un adına kayıtlı olan tarihî binaları dümdüz ediyorsunuz”

Paylan şunları söyledi: “Anadolu’da 6 bine yakın kilise vardı, şu anda kaldı 80-90 tane. 6 bin kilisenin büyük bölümü metruk durumda, yıkılmış, ya temelleri var ya yıkılmak üzere ya çökmek üzere. Bu 6 bin kilisenin yaklaşık 4 bini özel şahısların üzerinde. Yani tarlanın ortasında kalmış. Oraya devlet gelmiş, ‘Bu arazi senin.’ demiş, 50 dönüm ortasında bir zamanlar Ermeni’nin, Rum’un olan kilise kalmış. Siz sahip çıkamıyorsunuz.” 
Paylan eğer bir on yıl daha bu yapılara müdahale edilmezse geriye hiçbir şey kalmayacağını vurguladı. 

Tarlabaşı Projesi’ne de değinen Paylan, İstanbul’da işgal edilmiş binlerce bina olduğunu ve Ermeni’nin, Rum’un adına kayıtlı olan tarihi binaların dümdüz edilerek, sahip çıkılmadığını ve bunun bir devlet politikası olduğunu söyledi.

Satılık cami” diye bir ilan verilebilir mi?

“Kültürel varlığı korumak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yüklenemeyecek kadar önemli bir devlet politikasıdır” diyen Paylan şöyle devam etti: “Vakıflar Genel Müdürlüğü tabii ki çok önemli bu anlamda ama bakın, ben size ilanlar göstereyim: ‘Satılık kilise.’ diye ilan veriliyor. ‘Satılık cami’ diye bir ilan verilebilir mi? Böyle ilanlar var. Bu anlamda ortak tarihimize, hepimizin tarihine, bütün halkların tarihine sahip çıkacak devlet politikasına ihtiyaç var.” 

Vakıf ve Patrik seçimleri

Cemaat vakıflarının beş yıl önce seçim yetkisinin ellerinden alındığını, bu yüzden de kan kaybettiğini dile getirerek Hükümet’e seslenen Paylan’ın “Beş yıl önce sandık yetkimizi elimizden aldınız, cemaat vakıfları seçim yapamıyorlar. Sekiz yıldır da patriğimizi seçemiyoruz.” demesi üzerine Maliye Bakanı Naci Ağbal “Kim vermiyor? Hangi bakanlık? Söyleyeyim ona ben.” yanıtını verdi.


Yeni düzenleme

Komisyon’da görüşülen tasarı ile vakıflar konusunda şu düzenleme öngörüldü:

MADDE 45- 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak vakıflara ait kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür. Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetiminde bulunan mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi, Koruma Kurulları kararı alındıktan sonra, yöneticileri tarafından yürütülür. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma ve değerlendirilmesi bu Kanun hükümlerine uygun olarak kendileri tarafından sağlanır.”

Kategoriler

Toplum Güncel