VGM'den tartışılacak karar: "Vakıflar seçimsiz yönetim kurulu üyesi atayabilir"

Azınlık Vakıfları’nın yönetim kurullarını seçmesini düzenleyen yönetmeliğin 2013 yılında iptal edilmesinden bu yana tüm azınlık vakıfları seçim için yeni bir yönetmelik bekliyor. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni bir yönetmelik yerine eksilen üyelikler için seçimsiz atama yolu açtı.

VGM 11 Mart 2019 tarihinde bir genelge yayınladı. Genelgede ilgiyi yönetmeliğin iptal edildiği hatırlatıldıktan sonra şu ifadelere yer verildi: 
“Uygulamada sıkıntı yaşanmaması amacıyla ilgili kayıtlı genelge ile cemaat vakıf yöneticilerinin seçimi ile ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar mevcut yöneticilerin görevlerine devam etmelerinin sağlanması ve bu hususun cemaat vakıflarına duyurulması talimatlandırılmıştır.
Ancak yönetmelik iptalinden bu güne kadar geçen süre içerisinde mevcut yönetim kurulu  üye sayılarında ölüm, istifa vb sebeplerle eksilmeler olduğu görülmüştür. Vakıfların iş ve işlemlerinin devamlılığı için yeni düzenleme yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulu üye sayısı eksilen vakıflarda kalan yönetim kurulunun kararıyla kendi cemaati arasından mevcut yönetim kurulu üyesi sayısını tamamlayabilecekleri hususunda cemaat vakıflarının bilgilendirilmesini rica ederim”

Genelgeye tepkiler
Genelge Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem imzası taşıyor. Genelge vakıf yöneticileri arasında tartışma yarattı. Gedikpaşa Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Harutyun Şanlı “İyi niyetle çıkarılmış bir genelge. Ancak küçük ve sorunlu vakıflar açısından sıkıntı yaratabilir. İstişarelerle farklı bir şekil almasını umuyorum. Kontrol VGM’ye kalıyor,  VGM zaten çok sayıda vakıfla ilgileniyor, çok yoğun. Muğlaklık yaratabilir. Tekrar ele alınmalı” dedi. 
Surp  Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı Başkanı ve 3. Dönem Vakıflar Genel Meclisi üyesi Prof. Dr. Toros Alcan da “İyi niyetli gibi görünmesine rağmen hangi kanuna dayandığı sahih olmayın bir genelge. Varolan yönetim kurulunun herhangi birini sayı sınırı olmadan tam yetkiyle yönetim kurulu olarak ataması hatalı ve gereksiz bir uygulamadır. Yönetim kurulunun başka birini ataması kanunların ruhuna aykırıdır. Seçim tüzüğünü çıkarmak en iyisidir” dedi. 
Vakıflar Genel Meclisi Cemaat Vakıfları 1. Ve 2. dönem temsilcisi Laki Vingas da şunları söyledi: “Seçim yetkisi beklerken tayin yetkisi çıktı. Toplumlarımızca 4 yıllık görev için  yetki alan yöneticiler zaten 8 ile 28 arası yıldır görevdeler. Yeni genelge ile ayrıca, eski yöneticiler kendi tasarruflarına göre yönetici tayin etme hakkı da elde etmişlerdir. Bu uygulamanın hukukla ve ilkelerimizle bağdaşmadığı kanısındayım. Seçim ihtiyacımız konusunda bunca yıldır ilgili makamlarımızı neden ikna edemediğimizi anlayamıyorum”
Cemaat Vakıfları Temsilcisi, Vakıflar Meclisi Üyesi Moris Levi ise “Cemaat vakıflarının çok büyük sıkıntıda olduğu bir dönemde çıkarılmış geçici bir uygulamadır. Çok zora düşmüş vakıfları rahatlatmak için çıkarıldı. Umarım yakın zamanda seçim yapılır. Yönetim kurullarının kendilerinden sonraki yöneticileri tayin etmesi cemaat vakıflarının ruhuna uygun değildir. Hiçbir genelgenin seçimin yerini tutmayacağını herkes biliyor” dedi. 

Kategoriler

Toplum