Başepiskopos Ateşyan Ruhani Meclis Başkanı oldu

Ruhaniler Genel Meclisi'nin Episkopos Maşalyan'ı Değabah (Patrik Kaymakamı) seçmesinden sonra Başepiskopos Ateşyan Ruhani Meclis Başkanı oldu.

Konuya ilişkin Ruhani Meclis tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: 

"Patriklik Makamı Ruhani Meclisi 5 Temmuz 2019, Cuma, saat 10.00’da Patrik Kaymakamı Episkopos Sahag Maşalıyan riyasetinde toplandı.

Ruhani Meclis Başkanı’nın Patrik Kaymakamı seçilmiş olması dikkate alınarak Başepiskopos Aram Ateşyan, Patrik Kaymakamı’nın teklifi ile ve Meclis Üyeleri’nin oybirliğiyle Ruhani Meclis Başkanlığı’na seçildi."

4 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen Ruhaniler Genel Meclisi toplantısında Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan 13 oyla Değabah (Patrik Kaymakamı) seçilmişti. Başepiskopos Ateşyan ise 11 oy alabilmişti. Bu seçimle Ateşyan'ın yaklaşık 10 yıl süren "Patrik Genel Vekili" görevi de sona ermiş oldu. 

Türkiye Ermenileri 84. Patriği II. Mesrob Mutafyan'ın hayatını kaybetmesinden sonra Türkiye Ermeni toplumu yeni Patrik seçimi sürecine girdi. Geleneksel olarak yeni patrik seçilene kadar Patrikhane'yi Değabah (Patrik Kaymakamı) yönetiyor. Değabah, Ruhaniler Genel Meclis'nin gerçekleştirdiği oylama ile seçiliyor. 

Bu arada Patrikhane Patrik Kaymakamı seçimine dair mazbatayı da yayınladı. Mazbata şöyle: 

"Türkiye Ermenileri Ruhanileri Genel Meclisi üyeleri, örf ve adetlerimiz uyarınca yapılmış olan çağrı ile gündemde tespit edilen işleri yapmak üzere 04.07.2019 Perşembe günü saat 10:00’da Başepiskopos Aram Ateşyan riyasetinde Kumkapı’daki Ermeni Patrikhanesi’nde toplandı. Açılış duası yapıldı. Yoklama yapılarak çoğunluğun sağlandığı görüldü. Divan üyeleri seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Başrahip Tatul Anuşyan Divan Başkanlığı’na, Başrahip Zakeos Ohanyan Divan Sekreterliği’ne, Rahipler Harutyun Damadyan ve Mağakya Beskisizyan müşahitliğe seçildiler.

Başepiskopos Aram Ateşyan yaptığı açılış konuşmasından sonra İstanbul Valiliği’nin tebliğ etmiş olduğu 26.06.2019 tarih ve 35341970-899-61837 sayılı yazının içeriği hakkında Meclis Üyeleri’ni bilgilendirdi.

Daha sonra bahsi geçen Valilik yazısı okundu. Akabinde “Patrik Kaymakamı” seçimine geçildi. Gizli oy ve açık tasnifle yapılan oylama neticesinde kullanılan 25 (yirmibeş) adet oydan Başepiskopos Aram Ateşyan’a 11 (onbir), Episkopos Sahak Maşalıyan’a 13 (onüç) oy ve 1 (bir) oyun da boş olarak verildiği görüldü. Bu sonuca göre Episkopos Sahak Maşalıyan [Şahin MAŞALI] “Patrik Kaymakamı” seçilmiş oldu.

Örf ve adetlerimize göre and içmek üzere Divan’a davet edilen Episkopos Sahak Maşalıyan and içti ve; “Patrik Kaymakamlığı görevimi vicdanımın sesine uyarak adilane bir şekilde icra edeceğime, görevimi Resuli Ermeni Kilisesi örf ve adetlerine göre sürdüreceğime, Allah’ın huzurunda ve Ruhaniler Genel Meclisi Üyeleri önünde and içerim” dedi.

Gündemde başkaca görüşülecek konu ve önerge kalmadığından toplantı kapanış duası ile saat 12:00’da sona erdi.

Türkiye Ermenileri Ruhanileri Genel Meclisi Divan üyeleri bizler tarafından tutulan işbu mazbata birlikte okundu ve imza edildi. İKİ BİN ON DOKUZ YILI TEMMUZ AYI’NIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ.

Toros (Zakeos) OHANOĞULLARI Aret (Tatul) Anuşyan
Başrahip Başrahip
Ruhaniler Genel Meclisi Divan Sekreteri Ruhaniler Genel Meclisi Divan Başkanı

04.07.2019
11826"

Kategoriler

Toplum