Hrant Dink Vakfı: Konferansın yasaklanması demokrasiye ve bilimselliğe vurulan bir darbe

Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği ve bugün başlaması planlanan Kayseri konferansının son anda Şişli Kaymakamlığı tarafından yasaklanması üzerine Vakıftan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Yıllardır farklı illerle ilgili benzer konferanslar yapılmışken, 1 sene önceden konferansın bu tarihlerde yapılacağı bilinmesine rağmen, 16 saat önce anayasaya, mevcut yasalara aykırı bir şekilde konferansın yasaklanmasının demokrasiye ve bilimselliğe vurulan önemli bir darbe olduğunu düşünüyoruz" dendi.

Hrant Dink Vakfı'ndan yapılan açıklama şöyle: 
1
"18 ve 19 Ekim’de Hrant Dink Vakfı Havak Salonu’nda yapılacak 'Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı' neden yasaklandı anlayamadık!
Bilindiği gibi, daha önce Kayseri’de yapılması planlanan konferans Kayseri Valiliği’nin müdahalesiyle yasaklanmıştı. 
19. ve 20. yüzyıllarda Türkiye’nin farklı kent ve çevrelerinde yaşanan toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel değişimlerin ayrıntılı bir biçimde anlaşılmasını, bu konuda yapılan yeni çalışmaların akademik dünyaya duyurulmasını hedefleyen uluslararası konferanslar dizisi, 2008’den bu yana Vakfın çalışmaları arasında uluslararası alanda bilimselliği ve kalitesi ile örnek gösterilen toplantılardan biri haline geldi. Daha önce Adana, Diyarbakır, Mardin, Van, Ankara ve İzmir’le ilgili düzenlenen konferansların bu yılki adresi olarak Kayseri’yi seçmiştik.
2016’da, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı tarafından desteklenen Kayseri’nin kültür varlıkları ile ilgili derinlemesine çalışmamızı ve yayınımızı paylaşmak, Kayseri’nin çokkültürlü ve zengin geçmişini uluslararası prestijli bir konferansla taçlandırmak ana hedefimizdi
18-19 Ekim 2019’da Kayseri’de bir otelde yapmayı planladığımız konferans için oluşturulan uluslararası bilim komitesi, Amerika, Fransa, Yunanistan ve Ermenistan’ın yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden toplam 27 bilim insanının tebliğlerini seçti, Kayseri’de sunum yapmaları için davet edildi. Konferansın ardından bir kültürel miras turu ile konukların Kayseri’nin zengin tarihini birinci elden deneyimlemeleri planlandı.
Ancak, Kayseri Valiliği’nin Kayseri’nin bu bilimsel konferansa ev sahipliği yapmasını yasaklaması sonucunda, Vakfımızın Yönetim Kurulu konferansın İstanbul’da yapılmasına karar verdi.
Bugün yapılacak konferansın tüm hazırlıkları tamamlanmış, konuşmacıların tümü gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelmişken, toplantıdan 16 saat önce 17 Ekim Perşembe günü saat 17.08’de Şişli Kaymakamlığı’ndan Vakfa bildirilen tebliğle tekrar yasaklanmıştır. Yasaklama tebliğinde gerekçe belirtilmemiş, ancak 2911 sayılı kanuna göre yasaklandığı belirtilmiştir.
Kamuoyunun yakından izlediği Hrant Dink Vakfı, 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in katledilişinin ardından onun hayallerini, mücadelesini, dilini ve yüreğini yaşatmak amacıyla 2007 yılında kuruldu. Diyalog, barış ve empati kültürünü geliştirmeyi tüm faaliyetlerinin temeli olarak tanımlayan vakıf 12 yıl içinde kültür, tarih, ekonomi, uluslararası ilişkiler, eğitim, insan hakları alanında pek çok çalıştay ve uluslararası konferanslar düzenledi, sonuç raporlarını İngilizce ve Türkçe olarak yayınladı.
Hrant Dink Vakfı mahkeme kararıyla kurulan, senedindeki amaçlara uygun olarak benzer konferansları yıllardır yapıyor. 
2911 sayılı toplanti ve gösteri yürüyüşleri kanununda Vakıflar ve siyasi partiler 4. Maddesine göre kapsam dışındadırlar. Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetime tabi olarak kendi senetlerine uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürürler, senetlerine uygun her türlü etkinliği ve toplantıyı yapabilirler.
Yıllardır farklı illerle ilgili benzer konferanslar yapılmışken, 1 sene önceden konferansın bu tarihlerde yapılacağı bilinmesine rağmen konferanstan 16 saat önce anayasaya, mevcut yasalara aykırı bir şekilde yasaklanmasının demokrasiye ve bilimselliğe vurulan önemli bir darbe olduğunu düşünüyoruz. Kayseri’nin ve ülkemizin yurt dışındaki ve bilimsel çevrelerdeki itibarına zarar veren bu yasaklamayı anlayabilmiş değiliz. Gerek yurt dışından, gerek Türkiye’nin dört bir yanından bu konferansa katılmak için gelen konuklara karşı ülkemiz adına mahcubuz… 
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur"