Sanasaryan Han 35 yıllığına kiralanıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ermeni toplumunun Hazine’ye devredilen mülklerinden Sanasaryan Han’ı restorasyon karşılığında kiralamaya hazırlanıyor. 28 Ocak’ta yapılacak ihalenin tahmini bedeli 27 Milyon 48 bin TL. Ermeni Patrikhanesi adına hukuki süreci takip eden avukat Ali Elbeyoğlu yargı süreci devam ederken ihaleye çıkılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan bilgilerde  28 Ocak’ta ihalesi yapılacak kiralama işiyle ilgili detaylara yer verildi. İhale “İstanbul-Fatih İlçesi, 969 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın (Kagir Han Mağazaları Müştemil Sanasaryan Hanı demekle Maruf Kagir Han) 35 Yıl Süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi” olarak tanımlanıyor. 

İhale ilanında “35 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 32 Yıl). İşin süresi ve Kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacak ve Yer teslim tarihi, sözleşme tarihinden itibaren 6 (Altı) ayı geçmeyecektir” bilgileri de yer aldı. İhale 28 Ocak 2020’de saat 14.00’te gerçekleştirilecek. 

Hukuki geçmiş

Mülkiyeti Ermeni toplumuna ait olan ancak Hazine’ye devredilen Sanasaryan Han için dava açılmıştı. Bu yıl başlarında Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Eminönü'ndeki Sanasaryan Han için 2017'de aldığı kararın tam tersi yönünde bir karar almış ve hanın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna hükmetmişti.
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2017'de açıkladığı gerekçeli kararda şu ifadelere yer vermişti: “...Taşınmazın, 24 Mayıs 1929 tarihinde Sanasaryan Vakfı adına tescil edildiği, Vakıf kurucusunun Ermeni milletinden Ağa Muğradiç Sanasaryan olduğu, Vakfiyesinde Ermeni milletinin fakir çocuklarının eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması amacına yönelik olarak vakıf taşınmazlarının sürekli bir amaca özgülendiği, davacı Vakfın, Medeni Kanundan önce kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olması nedeniyle Cemaat vakfı niteliği taşıdığı açıktır.”
Ancak Daire, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün karar düzeltme talebi  üzerine yeniden toplandı ve Şubat 2019’da ters yönde bir karar verdi. Bu kararla Han yeniden VGM bünyesine geçti. Avukat Ali Elbeyoğlu kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. 

“Süreç devam ederken ihaleye çıkılması yanlış”
Ermeni Patrikhanesi adına hukuki süreci takip eden avukat Ali Elbeyoğlu Anayasa Mahkemesi’ndeki süreci hatırlatarak süreç devam ederken ihaleye çıkılmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Elbeyoğlu ihaleye çıkılsa bile mülkten elde edilecek gelirin vakfiye uyarınca Patrikhaneye verilmesi için VGM’ye başvuruları olduğunu ve bu başvuruya cevap verilmediği için idare mahkemesine dava açıklarını hatırlattı.  

Tarihsel geçmiş
Han, okumakta zorluk yaşayabilecek Ermeni çocuklarının eğitimi için kullanılmak üzere Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bağışlanmıştı. Kısa bir süre sonra Han’a devlet tarafından el konulmuştu. 
Türkiye Ermenileri Patrikhanesi, 2014'te Sanasaryan Han’la ilgili hukuk mücadelesi başlattı. Aynı yıl mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, 3 Temmuz 2014’te davayı önce kabul etti ardından yetki alanında olmadığı gerekçesiyle reddetti. Davanın reddedilmesinin ardından Patrikhane, Yargıtay’a başvurdu. Hukuki süreç devam ederken, Vakıflar Genel Müdürlüğü, mahkeme kararlarını beklemeden ihaleye çıktı ve Han 20 yıllığına kiraya verildi.
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi ise 13 Aralık 2017’de hanın cemaat vakfı niteliği taşıdığını belirten gerekçeli kararını açıkladı ancak daha sonra tam tersi yönde karar verdi. 

Kategoriler

Toplum