"Mor Gabriel'i koruyun" çağrısı

Mardin Midyat'taki 1600 yıllık Mor Gabriel Manastırı Vakfı ve komşu iki köy arasındaki toprak anlaşmazlığı Yargıtay'ın da olumsuz karar vermesiyle Manastır'ın aleyhine sonuçlanmıştı. Manastır'ın varlığını sürdürebilmesi açısından büyük önem arz eden bu durum ABD'li Kongre üyeleri, AB milletvekilleri ve akademisyenler tarafından kaleme alınan 'Süryanilerin Kayboluşu' adlı kitaba da konu oldu.

M.S. 397'de inşa edilen manastırın günümüze kadarki sürecinin anlatıldığı kitapta Süryani halkının ve Mor Gabriel Manastırı'nın korunmasına vurgu yapıldı. Dava sürecinde en son Yargıtay, yerel mahkemenin manastır lehine aldığı kararı bozmuş ve manastır topraklarının hazineye devredilmesi yönünde karara varmıştı. Süryaniler gerekçeli karar sonrası davayı önce Anayasa Mahkemesi buradan sonuç alamamaları durumunda AİHM'ye götürmeyi planlıyor. Kitapta ise 'Manastır 1930'lardan beri vergilerini ödemesine karşın Temyiz Mahkemesi ödeme belgelerinin kanıtlarını gizemli bir şekilde kaybetmiştir' iddiası da ortaya atılarak 'Manastır'ın hayatta kalması, bütünlüğünün korunması ve bir ibadet yeri olarak hizmetine devam etmesi çok önemlidir' denildi. Kitabın yazarlarından Hollandalı Milletvekili Pieter Omtzigt Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin, Türkiye'den bugüne kadar Mor Gabriel ve Süryaniler konusundaki sorularına hiçbir yanıt alamadığını belirterek ' Konunun uzmanlarıyla Mor Gabriel ile ilgili yaşananlara dikkat çekmek istedik' dedi. ABD'li Dışilişkiler Komitesi Üyesi Gus Bilirakis, John Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Markus Tozman, Avrupa Parlamentosu üyesi Renate Sommer de kitabın yazımına katkı verenler arasında