AGOS BAŞYAZI/ O kılıç bir türlü inmiyor

Yüz yıldan fazla bir zaman geçti ama o kılıç bir türlü inmiyor. Bu zihniyetle yüzleşmeliyiz artık.

Kim için, hangi grup için söylenirse söylensin, ‘kılıç artığı’ kadar dehşet ve şiddet ima eden, içeren bir tabir yoktur herhalde. Bu tabiri Türkiye’nin sağ siyaseti kadar, şevkle, severek, her fırsatta dile getiren bir siyaset de... 
‘Kılıç artığı’, Türkiye’de uzun yıllar Ermeniler için kullanılageldi. Kastedilen, 1915’ten kurtulan Ermenilerdi. “Soykırım olmamıştır” diye direten devlet ve siyaset geleneği, ne tuhaftır ki Soykırım’ı tarif eden bu tabiri, her seferinde, bu ülkede kalmayı seçen Ermenileri tehdit etmek, onlara bu ülkedeki konumlarını hatırlatmak; bir yandan da, benzer bir şiddete maruz kalan ya da kalabilecek diğer gruplara gözdağı vermek için kullandı. Son yıllarda, daha çok devletin kendine ‘düşman’ bellediği kesimlere atfen kullanılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bu tabiri bir kez daha, ‘terörist’ olarak tarif ettiği kimseler için kullandı. Bu tabir her gündeme geldiğinde Agos olarak tepkimizi ifade ediyoruz; çeşitli duyarlı gruplar itiraz ediyor, bunun nasıl bir şiddeti ve katliam politikasını içerdiğini tarif etmeye çalışıyor.
Ancak bu uyarılar, eleştiriler belli ki önemsenmiyor, umursanmıyor. Bundan çıkarılabilecek tek bir sonuç var: Devlet ve devlete yön veren siyaset açısından ‘kılıç’ hâlâ toplumu tehdit etmek amacıyla kullanılan ve gerek görüldüğünde devreye sokulan, sokulacak bir ‘araç’tır. 
Yüz yıldan fazla bir zaman geçti ama o kılıç bir türlü inmiyor. Bu zihniyetle yüzleşmeliyiz artık. 

Kategoriler

Güncel